Lernia

Automation viktigt för Kalmar läns framtida livsmedelsproduktion – utbildning ska omskola en bransch i förändring

Dela

Livsmedelsindustrin automatiseras och det innebär också behov av ny typ av sakkunskap. För att fortsätta ligga i framkant behöver företagen i Kalmar län mer kompetens inom hållbar utveckling och modern teknik. Därför ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia utbilda fler systemutvecklare med kunskap inom automation i kombination med hållbar utveckling och digitala system. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten 2022 med bas i Kalmar och går att söka fram till maj.

Arbetsförmedlingen uppskattar att drygt en miljon jobb kommer automatiseras de kommande 10 åren, samtidigt som 1,3 miljoner nya jobb förväntas skapas fram till 2030. En bransch som i hög grad påverkas är livsmedelsindustrin och i Region Kalmars livsmedelsstrategi satsar man stort på att öka branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. För att möta de nya kompetensbehov som nu skapas erbjuder Lernia

till hösten utbildningen ”Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion” i Kalmar.

 - Även om vi människor inte fysiskt styr maskiner längre behövs den mänskliga faktorn bakom datorn för att driva produktionen och analysera elektronisk information. Kalmarregionen har alltid legat långt fram när det kommer till livsmedelsproduktion och med den här utbildningen hoppas vi bidra till att man fortsätter göra det även i framtiden, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till systemutvecklare med inriktning automation ger studenterna specialistkunskaper inom systemteknik, livsmedelssäkerhet och hållbar livsmedelsproduktion med tydlig koppling till arbetslivet då delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Rasmus Börjesson arbetar på Arla Foods och sitter i ledningsgruppen för utbildningen, han ser att utbildningen behövs i regionen.

 - Kompetensen behövs redan nu om vi ska nå Sveriges livsmedelsstrategi om ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Är man nyfiken, teknikintresserad och har ett öga för hållbarhetstänk och datorer, då ska man söka den här utbildningen och säkra sig ett kul jobb för framtiden, säger Rasmus Börjesson, Manufacturing Intelligence Specialist på Arla Foods.

Utbildningen genomförs bland annat i samverkan med Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar län som driver kompetensutveckling och konkurrenskraft för länets industriföretag.

Utbildningen är nu öppen för ansökan fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum