Akademiska sjukhuset

Automatiserade kontroller av vitalparametrar ger mer tid till patienterna

Dela

För att mäta vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande hos vuxna patienter inom akutsjukvården används NEWS2 (National Early Warning Score). På Akademiska sjukhuset har monitorerna som mäter de olika parametrarna integrerats i det elektroniska patientjournalsystemet Cosmic vilket har kortat tiden för kontroll från nio till tre minuter.

Genom att integrera monitorerna som mäter exempelvis andning, cirkulation och medvetande i Cosmic har tiden för kontroll av vitalparametrar kortats från nio till tre minuter. Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån
Genom att integrera monitorerna som mäter exempelvis andning, cirkulation och medvetande i Cosmic har tiden för kontroll av vitalparametrar kortats från nio till tre minuter. Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån

- Automatiseringen och integreringen i patientjournalsystemet är oerhört värdefullt. Det gör det möjligt att tidigt identifiera kritisk sjukdom, förbättra prognosen för patienterna och rädda liv. Tidsvinsten gör att vårdpersonalen får mer tid för patienterna, säger Patrik Bodeby, avdelningschef för kirurgavdelning 70D, sjukhusets första utvecklingsavdelning som lett utvecklingsarbetet.

Han framhåller vidare att säkerheten förbättras genom att mätvärden dokumenteras automatiskt i Cosmic utan risk för fel i form av felinmatning eller att överföringen helt glöms bort. Likaså att risken minskar för förväxlingar jämfört med om värden/paramterar ska samlas in, skrivas ned på papperslappar och sedan föras in manuellt på rätt person osv.

 På Akademiska sjukhuset används så kallade CSM-monitorer för att mäta vitalparametrar enligt bedömningsskalan NEWS2. Det nya är att maskinerna numera är integrerade med Cosmic. På så sätt kan kontrollerna matas in direkt i det elektroniska patientjournalsystemet. Genom att automatisera processen har tiden det tar att mäta parametrarna och föra in i journalsystemet minskat till 1/3 av tiden jämfört med manuell mätning.

Inom akutsjukvården är det viktigt att tidigt upptäcka kritisk sjukdom och sviktande vitala funktioner för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder. För patienter 16 år och äldre, används NEWS2, ett validerat instrument för bedömning av vitala parametrar som utarbetats i Storbritannien av Royal College of Physicians.

Enligt Patrik Bodeby är syftet med NEWS2 att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienternas vitala parametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar.

- Jämfört med flertalet liknande bedömningsskalor, exempelvis Modified Early Warning Score (MEWS), har NEWS2 visat sig ha bättre förmåga att identifiera patienter med risk för att drabbas av hjärtstopp, död eller oplanerad intensivvård, framhåller han.

NEWS2 är både ett bedömnings- och screeninginstrument som kan användas för att bedöma den enskilde patientens tillstånd över tid, och för att bedöma risk för akut försämring och död inom 24h inom akutsjukvården och slutenvården.

- Det används under hela vårdkedjan, från akutmottagningen till utskrivningen från sjukhuset. Vid ankomst till akutmottagningen kan NEWS2 användas för att bedöma risk för allvarlig händelse och behov av övervakning samt vårdnivå. Det används även för tidig upptäckt av misstänkt sepsis, förklarar Patrik Bodeby.

Följande vitala parametrar mäts i NEWS2:

  • andningsfrekvens
  • syremättnad
  • temperatur
  • systoliskt blodtryck (tidigare kallat övertryck, som visar hur hård belastning kärlväggarna har just när hjärtat kramar ihop sig och skjutsar ut en volym blod).
  • pulsfrekvens (om patienten är telemetriövervakad ska hjärtfrekvensen användas)
  • medvetandegrad.

För mer information/intervju, kontakta:

Patrik Bodeby, avdelningschef för kirurgavdelning 70D, Akademiska sjukhuset, Tel 018-611 28 64, e-post: Patrik.bodeby@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Genom att integrera monitorerna som mäter exempelvis andning, cirkulation och medvetande i Cosmic har tiden för kontroll av vitalparametrar kortats från nio till tre minuter. Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån
Genom att integrera monitorerna som mäter exempelvis andning, cirkulation och medvetande i Cosmic har tiden för kontroll av vitalparametrar kortats från nio till tre minuter. Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi25.5.2022 09:35:12 CEST | Pressmeddelande

Sedan mitten av maj har EU godkänt att kvinnor med en form av högriskbröstcancer kan behandlas med immunterapi som standardbehandling inför och efter operation. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem. I kombination med cytostatika kan behandlingen minska risken för återfall. Beslutet grundar sig på en stor studie som delvis genomförts på Akademiska sjukhuset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum