Diskrimineringsombudsmannen

Avbruten provanställning för gravid är diskriminering

Dela

Det är diskriminering att avbryta en provanställning om det finns en koppling till att personen i fråga är gravid. Det anser DO som nu stämmer ett konsultföretag i Stockholm för diskriminering som har samband med kön.

Ärendet handlar om en kvinna som hade en provanställning på ett konsultföretag i Stockholm. Redan i samband med att kvinnan anställdes meddelade hon företagets VD att hon var gravid. Kvinnan fick under de första månaderna flera gånger positiv återkoppling på att hon gjorde ett bra arbete, men när hon efter cirka fyra månader blev sjukskriven på deltid på grund av graviditeten ändrades företagets inställning. Cirka fem månader in i provanställningen när kvinnan kommit hem från BB fick hon via brev beskedet att provanställningen hade avbrutits.

–  EU-rätten och därmed även svensk lag ger gravida ett särskilt skydd som innebär att orsakerna till att en anställning avbryts inte får ha något samband med graviditeten. I det här fallet finns det ett sådant samband och då anser DO att det är diskriminering att avbryta provanställningen, säger Johanna Nilsson, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot bolaget och det blir upp till Arbetsdomstolen att pröva frågan.

ANM 2017/119

Fakta
En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare. (2 kap. 1 § diskrimineringslagen)

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön. (1 kap. 4 § 1 punkten DL)

Enligt det så kallade Mödravårdsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) ska alla medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetstagare som är gravida och som har underrättat sin arbetsgivare om detta sägs upp, om detta inte sker i undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med deras tillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer flygbolag för diskriminering3.7.2017 10:08Pressmeddelande

DO stämmer Flygbolaget BRA för diskriminering efter att flygbolaget har krävt att en passagerare skulle genomgå en extra säkerhetskontroll. DO anser att flygbolagets beslut grundades på mannens utseende och att det därför var fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Det är dock oklart om det är möjligt att föra en skadeståndstalan om diskriminering ombord på flygplan eftersom en internationell konvention begränsar den möjligheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum