Akademiska sjukhuset

Även barn ska omfattas av nationell patientenkät

Dela

För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland, initierat av Sveriges kommuner och regioner, visar att barn i åldern 10-14 är positiva till att själva få tycka till om vården. Syftet har varit att utvärdera en enkät riktad till barn.

För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland visar att barn i åldern 10-14 är positiva till att själva få tycka till om vården. Foto: Johan Alp (genrebild från Akademiska barnsjukhuset)
För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland visar att barn i åldern 10-14 är positiva till att själva få tycka till om vården. Foto: Johan Alp (genrebild från Akademiska barnsjukhuset)

- Det är oerhört viktigt att unga blir hörda inom vården, att vi fångar in barns och ungas upplevelser av vård och bemötande. En barnenkät kan stärka barns möjligheter att påverka och förbättra vården både regionalt och nationellt, säger Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.

- Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården och det är roligt att vi får vara först med att låta barnens röster bli hörda. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. De är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).

Nationell Patientenkät, NPE, är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Undersökningarna görs både inom öppen- och slutenvården vid sjukhus och inom primärvården. Hittills har endast patienter från 15 års ålder omfattats. För de som är yngre har det krävts tillåtande av målsman. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE, som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I det aktuella pilotprojektet har man under hösten 2021 testat en så kallad väntrumsenkät specifikt riktad till barn, som även kan genomföras/besvaras på webben. Detta för att undersöka hur man bäst fångar in barns och ungas upplevelser av vården. Enkäten har riktat sig till barn i åldern 10-14.

På Akademiska barnsjukhuset har flera enheter medverkat: barnakuten, ortopedmottagningen för barn och ungdom samt specialiserad pediatrik. Exempel på frågor är; När du ställde frågor; förklarade personalen så du förstod? Kände du dig trygg under besöket? Kände du att du fick den hjälp du behövde?

Klas Ekström understryker att Akademiska barnsjukhuset månar om en bra kommunikation med patienterna för att utveckla och kvalitetssäkra vården.

- Sedan 2016 får barn över fyra år svara på frågor via en pekskärm i väntrummet till barnakuten. I samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala län har vi också inrättat tonårsråd, Unga Experter, för patienter i 13-18 årsåldern. Syftet är att i dialog med oss som jobbar i barn- och ungdomssjukvården förstå unga patienters tankar om vården och ta del av deras förslag om förbättringar avseende både vår information till dem och vårt omhändertagande, berättar han.

FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Här fastställs att varje enskilt barn ska ses som rättighetsbärare med egna rättigheter. En viktig rättighet är att få vara delaktig och få uttrycka sina egna tankar och att dessa ska beaktas i frågor som rör barnet.

Nästa steg innebär att SKR ska ta ställning till när och hur nationell patientenkät riktad till barn kan genomföras nationellt.


För mer information/intervju kontakta:

Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, tel: 018-617 14 90, e-post: klas.ekstrom@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), sjukhusstyrelsens ordförande, tel: 072-227 02 37, e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se

Malin Conde, utvecklingsstrateg och projektledare inom hälso- och sjukvårdsavdelningen
Region Uppsala, tel: 076-1035629
e-post: malin.conde@regionuppsala.se

Nyckelord

Bilder

För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland visar att barn i åldern 10-14 är positiva till att själva få tycka till om vården. Foto: Johan Alp (genrebild från Akademiska barnsjukhuset)
För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland visar att barn i åldern 10-14 är positiva till att själva få tycka till om vården. Foto: Johan Alp (genrebild från Akademiska barnsjukhuset)
Ladda ned bild
Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset
Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset
Ladda ned bild
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L)
Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Minimalinvasiv operationsmetod vid bristning av kroppspulsådern utvärderas i studie30.1.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Att stora kroppspulsåderns kärlväggar försvagas eller brister, aortadissektion, är ett allvarligt tillstånd. I en skandinavisk studie ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska man utvärdera om överlevnaden ökar när patienter med aortadissektion får både medicinsk behandling och ett komplement med en minimalinvasiv operation, så kallad TEVAR-ingrepp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum