Avesta kommun

Avesta kommuns bokslut blev plus 28 miljoner kronor

Dela

2019 års bokslut för Avesta kommun är klart. Det visar på ett plusresultat för kommunen på 28 miljoner kronor. - Det är 22,5 miljoner kronor mer än beräknat och innebär att Avesta kommun kan – i jämförelse med många andra kommuner i närområdet - visa på ett mycket starkt, ekonomiskt resultat, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Receptet för det goda ekonomiska resultatet kan bland annat förklaras i att verksamheterna över tid har sett över sina kostnader, men också att flera investeringar som var planerade 2019 inte färdigställts under året.

Ser man till de olika verksamhetsområdena gick bildningsstyrelsen med ett underskott med 13 miljoner kronor, medan omsorgsstyrelsen redovisar ett plusresultat på 6 miljoner kronor. Det stora överskottet återfinns inom kommunstyrelsen med totalt 26 miljoner kronor. En förklaring till detta är bland annat senareläggning av investeringar inom kommunens fastigheter och anläggningar samt att kostnaderna för löner och pensioner blev lägre än väntat. Utöver detta blev skatteintäkterna 6,5 miljoner kronor högre än beräknat.

Totalt gick kommunen tillsammans med de kommunala bolagen med ett plusresultat på 34 miljoner kronor.

Men överskott kommer det att krävas även kommande år för att klara investeringar och pensioner. När nu Avesta går in i år 2020 finns en medvetenhet om att exempelvis skatteintäkterna kommer att sjunka på grund av färre invånare under 2019.

- Vi har fortfarande en obalans inom verksamheterna som vi måste jobba med samtidigt som konjunkturen dämpas. Vi kommer att behöva täcka behov för kommande investeringar och pensioner. Vi kan inte skjuta över våra kostnader till nästa generation, säger kommundirektör Anders Friberg som ser 2019 års resultat som positivt, men påpekar också behovet av nya bostäder, som är en förutsättning för att öka invånarantalet – och därmed ökade skatteintäkter.

- Jag vill samtidigt tacka alla våra medarbetare för deras goda insatser, som gjort detta överskott möjligt och som innebär att Avesta kommun har en stabil grund att stå på inför framtidens utmaningar, säger Anders Friberg.

Hur jobbar ni då vidare?

- Vi måste både digitalisera och effektivisera vårt arbete, se över arbetsprocesser och arbetssätt. Vi har många utmaningar, bland annat gäller det kompetensförsörjningen, säger ekonomichef Carina Björk.

För fler frågor kontakta:

Lars Isacsson, kommunalråd 0226 64 50 05 eller lars.isacsson@avesta.se

Nyckelord

Om

Avesta kommun
Avesta kommun
Corneliusgatan 16
774 81 Avesta

0226-64 50 00https://www.avesta.se/

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Följ Avesta kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Avesta kommun

Kommuner och företag värnar Godstråket genom Bergslagen4.9.2020 10:14:47 CESTPressmeddelande

Kommuner och företag längs Godsstråket genom Bergslagen tror på en god framtid i stråket. Därför går de nu ut i en gemensam skrivelse till berörda regioner, kollektivtrafiknämnder, Trafikverket och Tåg i Bergslagen med en vädjan om att tillsammans förbättra förutsättningarna för att både personer och gods ska kunna resa på stråket. Risken är annars stor att framför allt persontrafiken skärs ner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum