Vänsterpartiet Skåne

Avgiftsbefriad tvångsvård borde vara en självklarhet – men förslaget läggs på is

Dela

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård. Idag tar vården ut avgifter av människor som behandlas mot patientens egen vilja. Det tycker Vänsterpartiet Skåne är fel. Idag lyfts Vänsterpartiets motion i frågan till behandling i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

- När samhället övertar ansvaret för en människas vård är det också rimligt att samhället tar ansvar för eventuella patientavgifter. Vi pratar mycket om att minska klyftorna i jämlikhet. Vi kan inte bara tala om det utan vi måste göra satsningar på riktigt, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ett av motargumenten som framförs av Hälso- och sjukvårdsnämnden i svar till motionen är att ett avgiftsbefriande skulle uppmuntra patienter att välja att stanna kvar i tvångsvård för att spara in de 50-100 kronor som det rör sig om. Det bedömer Agneta Lenander som högst osannolikt.

- De som avgör om tvångsvård krävs har både juridisk och medicinsk expertis. Öppenvård eller frivillig slutenvård är alltid att föredra, psykiatrisk tvångsvård är inget som föreskrivs lättvindigt, säger hon.

Sara Svensson, Vänsterpartiet Skånes gruppledare, menar att tvångsvård borde bekostas av regionen:

- Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör en väldigt utsatt patientgrupp. Att dessutom få betala avgifter för vård man tvingas till är orimligt och helt bakvänt.

Om inte landsting och regioner skriver av dessa skulder är risken stor att de går vidare till inkassoföretag och medför betalningsanmärkning.

- Att bifalla denna motion hade varit ett anständigt sätt att inte skuldsätta människor som redan lever i en utsatt situation. Vi borde kunna fatta beslut i frågan med de underlag vi har, för patienternas skull, avslutar Agneta Lenander.

Avgifter för tvångsvård har tidigare avskaffats av Region Östergötland, Landstinget i Värmland, Region Halland och Landstinget i Kalmar län.

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, Vänsterpartiets representant i PPT

072 -204 95 75

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum