Avgiftsfritt för gym som bedriver verksamhet i Huddinges parker under pandemin

Dela

Vid upplåtelse av offentlig plats, till exempel en park, som kräver polistillstånd tar kommunen ut en avgift enligt en fastställd taxa. För vissa ändamål har det saknats taxebestämmelser, däribland för utegymnastik. För att kostnaden inte ska bli orimligt hög föreslås nu en ny bestämmelse som reglerar detta. Ideella föreningar är fortsatt undantagna från taxan.

Under pandemin har intresset från gym och liknande att bedriva verksamhet i kommunens parker ökat. Eftersom det i dagsläget inte finns någon särskild taxebestämmelse för den här verksamheten blir kostnaden orimligt hög. Om det i taxan saknas en punkt som reglerar upplåtelseformen utgår nämligen taxa i enlighet med vad som gäller för närmast likvärdiga ändamål. I dagsläget innebär det en minimumtaxa om 600 kr per dag för att bedriva utegymnastik. 

Nu föreslås att ingen avgift alls tas ut för utegymnastik under pågående pandemi och att avgiften därefter sätts till en lägre nivå. 

      -  Det är rimligt att om man tjänar pengar på att nyttja skattefinansierade anläggningar så får man vara med och betala en avgift och bidra till att vi kan ha fina parker och torg i Huddinge. Så är det ju även med all annan upplåtelse av parker och torg. Samtidigt måste taxan vara rimlig och därför föreslår vi en relativt låg avgift, säger Nicholas Nikander (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad och fysisk planering. 

Om förslaget går igenom innebär det att timtaxan för gym som fått polistillstånd att bedriva utegymnastik på kommunens mark blir cirka 25 - 35 kronor i timmen, beroende på hur stor yta man nyttjar. Nuvarande minimitaxa är 600 kronor, oavsett yta eller antal timmar verksamhet bedrivs.

Ideella föreningar är undantagna från taxan i sin helhet, något som alltså innefattar även tillägget kring utegymnastik.

Kommunstyrelsen beslutade i ärendet idag 1 februari och förslaget läggs fram i kommunfullmäktige 8 februari. 

Fakta

En offentlig plats inom ett detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polisen användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Vid upplåtelse av offentlig plats, till exempel en park, tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa. Under hösten 2020 gjordes en översyn av taxorna för upplåtelse av offentlig plats. Justeringar har bland annat gjorts avseende upplåtelseändamål och avgifter. Upplåtelseändamål som tidigare saknats och tillkommit är bland annat utegymnastik. Ytterligare upplåtelseändamål föreslås tillkomma är filminspelning, digital reklam, evakueringsbyggnader och byggetablering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum