Jusek

Avgörande att förbättra jämställdheten i advokatbranschen

Dela

I spåren av #medvilkenrätt bekräftar nya siffror baserat på undersökningar riktade till Ju-seks medlemmar på advokatbyråer bilden av att branschen har utmaningar när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. På måndag 25 mars samlas ledande företrädare för att disku-tera branschens utmaningar och möjligheter.

– Digitalisering, arbetsmiljö i bred bemärkelse och bristen på jämställdhet är stora utmaningar för branschen. På seminariet vill vi diskutera dessa och samtala om lösningar som kan utveckla branschen, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor, på Jusek.

När Jusek frågar sina drygt 1800 medlemmar i advokatbranschen framkommer att var tredje kvinna anser att de har blivit lönemässigt missgynnade på grund av sitt kön. Fyra av tio svarar att de missgynnats när det gäller arbetsuppgifterna. Var tredje kvinnlig medlem anser också att de har missgynnats när det gäller möjligheten till delägarskap. Denna skevhet syns också i lönestatistiken. Efter kontroll för lönepåverkande faktorer – till exempel skillnader i befattning – tjänar Juseks kvinnliga medlemmar elva procent mindre än de manliga.

Systematiken går igen när det kommer till synen på barn och familj. Var fjärde kvinnlig medlem gör bedömningen att de skulle byta jobb om det skulle bli aktuellt att skaffa barn. En tredjedel anser att det finns en negativ inställning till föräldraledighet på arbetsplatsen och fyra av fem anser att de har missgynnats lönemässigt av att vara föräldralediga.

I en ny analys visar Jusek också att de kvinnliga advokatbyråmedlemmarna är mindre nöjda med sitt arbete än de manliga. Den främsta skillnaden ligger i att en lägre andel kvinnor anser att de är mycket nöjda med sitt arbete. Andelen byråanställda som under ett år byter jobb är hög i förhållande till andra jurister, och andelen är högre för kvinnor än för män. Bland de som har bytt jobb är det för kvinnorna delvis andra faktorer än lön och karriär som har varit lockande med det nya jobbet. Det som särskilt lyfts fram är en önskan om mindre stress, bättre balans i livet, en bättre relation med närmaste chef och större inflytande i arbetet.

– Forskning visar att ett högt välbefinnande i arbetet gynnar kreativitet, produktivitet och kundnytta. För advokatbyråerna är en bättre arbetsmiljö även avgörande i konkurrensen om de bästa unga juristerna. Byråer som vill vara konkurrenskraftiga bör därför betrakta ett aktivt arbetsmiljöarbete som en central del av verksamhetens utveckling, inte som en sidovagn och något nödvändigt ont, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

För mer information, kontakta Jusek:
Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek, 070-665 29 64, maria.arrefelt@jusek.se
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Måndagen den 25 mars samlas – i Juseks regi – ledande representanter från advokatbranschen för att diskutera dess utmaningar och möjligheter. Bland annat deltar Charlotta Kronblad som forskar om advokatbranschens digitalisering, Jens Näsström, forskningsledare vid Lawyer Performance project och Sanna Wolk, professor i juridik och chef för hållbarhet på Cirio.

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Vårbudgeten: Långsiktiga investeringar i hela rättsväsendet nödvändiga10.4.2019 09:51:29 CESTPressmeddelande

Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rättsväsendet innebär ett fortsatt lappande och lagande. Om de politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli verklighet måste alla myndigheter i rättskedjan tillföras resurser, inte bara de som för tillfället har de mest akuta behoven. Jusek efterlyser en långsiktig förstärkning av alla delar av rättsväsendet.

Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö15.1.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Systemvetarna är den av Juseks utbildningsgrupper som är mest nöjd med sitt arbete. Samtidigt får endast hälften utlopp för sin kreativitet och endast två av tre upplever att de lär sig nytt i arbetet. Det gör systemvetarna mindre nöjda med jobbet. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av systemvetarnas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra deras välbefinnande i arbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum