Jusek

Avgörande att förbättra jämställdheten i advokatbranschen

Dela

I spåren av #medvilkenrätt bekräftar nya siffror baserat på undersökningar riktade till Ju-seks medlemmar på advokatbyråer bilden av att branschen har utmaningar när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. På måndag 25 mars samlas ledande företrädare för att disku-tera branschens utmaningar och möjligheter.

– Digitalisering, arbetsmiljö i bred bemärkelse och bristen på jämställdhet är stora utmaningar för branschen. På seminariet vill vi diskutera dessa och samtala om lösningar som kan utveckla branschen, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor, på Jusek.

När Jusek frågar sina drygt 1800 medlemmar i advokatbranschen framkommer att var tredje kvinna anser att de har blivit lönemässigt missgynnade på grund av sitt kön. Fyra av tio svarar att de missgynnats när det gäller arbetsuppgifterna. Var tredje kvinnlig medlem anser också att de har missgynnats när det gäller möjligheten till delägarskap. Denna skevhet syns också i lönestatistiken. Efter kontroll för lönepåverkande faktorer – till exempel skillnader i befattning – tjänar Juseks kvinnliga medlemmar elva procent mindre än de manliga.

Systematiken går igen när det kommer till synen på barn och familj. Var fjärde kvinnlig medlem gör bedömningen att de skulle byta jobb om det skulle bli aktuellt att skaffa barn. En tredjedel anser att det finns en negativ inställning till föräldraledighet på arbetsplatsen och fyra av fem anser att de har missgynnats lönemässigt av att vara föräldralediga.

I en ny analys visar Jusek också att de kvinnliga advokatbyråmedlemmarna är mindre nöjda med sitt arbete än de manliga. Den främsta skillnaden ligger i att en lägre andel kvinnor anser att de är mycket nöjda med sitt arbete. Andelen byråanställda som under ett år byter jobb är hög i förhållande till andra jurister, och andelen är högre för kvinnor än för män. Bland de som har bytt jobb är det för kvinnorna delvis andra faktorer än lön och karriär som har varit lockande med det nya jobbet. Det som särskilt lyfts fram är en önskan om mindre stress, bättre balans i livet, en bättre relation med närmaste chef och större inflytande i arbetet.

– Forskning visar att ett högt välbefinnande i arbetet gynnar kreativitet, produktivitet och kundnytta. För advokatbyråerna är en bättre arbetsmiljö även avgörande i konkurrensen om de bästa unga juristerna. Byråer som vill vara konkurrenskraftiga bör därför betrakta ett aktivt arbetsmiljöarbete som en central del av verksamhetens utveckling, inte som en sidovagn och något nödvändigt ont, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

För mer information, kontakta Jusek:
Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek, 070-665 29 64, maria.arrefelt@jusek.se
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Måndagen den 25 mars samlas – i Juseks regi – ledande representanter från advokatbranschen för att diskutera dess utmaningar och möjligheter. Bland annat deltar Charlotta Kronblad som forskar om advokatbranschens digitalisering, Jens Näsström, forskningsledare vid Lawyer Performance project och Sanna Wolk, professor i juridik och chef för hållbarhet på Cirio.

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Brist på nätverk hindrar invandrade akademiker12.6.2019 06:23:31 CESTPressmeddelande

Utrikesfödda akademiker upplever att avsaknad av kontakter är ett större hinder för att få ett jobb än språkkunskaper och utbildning. För de som kommit till Sverige för att studera är nätverk en lika stor utmaning som för de som kommit hit av asylskäl. Det visar statistik som Jusek beställt från SCB där över 150 000 invandrade akademiker ingår. – Det finns ett stort behov av att bredda invandrade akademikers professionella nätverk för att fler ska få jobb som motsvarar utbildningen. Rekryteringar på svensk arbetsmarknad sker via kontakter. Därför är det avgörande att regeringen går vidare med planerna på yrkesrelaterat mentorskap inom ramen för det integrationsår som finns i januariavtalet, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek. Nya siffror som Jusek beställt från SCB visar att det största hindret för att få ett jobb som stämmer med utbildningen är brist på kontakter. Totalt sett uppger 45 procent av de tillfrågade som sökt jobb att kontakter är ett hinder. Det kan jämföras med språ

Cederquist vinner Justitiapriset 201921.5.2019 18:15:00 CESTPressmeddelande

Advokatbyrån Cederquist får Justitiapriset 2019 och Agnes Hammarstrand tilldelas utmärkelsen Årets Justitia. Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska byrå som är bäst på jämställdhet. Det nya priset – Årets Justitia – tilldelas en enskild individ i juristvärlden som gjort särskilda jämställdhetsinsatser. Akademikerförbundet Jusek är huvudsponsor av priset och deltar i juryn som utser vinnarna. – Karriär på lika villkor för kvinnor och män är en av Juseks viktigaste frågor. Våra medlemsundersökningar visar att många kvinnor på advokatbyråer känner sig missgynnade när det gäller lön, delägarskap och arbetsuppgifter. Justitiapriset är ett sätt att uppmärksamma de advokatbyråer som arbetar aktivt med jämställdhet, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek med ansvar för jämställdhetsfrågor. Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet. Syftet med priset är att uppmuntra fler advokatbyråer att arbeta aktivt med jämställdhet och d

Vårbudgeten: Långsiktiga investeringar i hela rättsväsendet nödvändiga10.4.2019 09:51:29 CESTPressmeddelande

Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rättsväsendet innebär ett fortsatt lappande och lagande. Om de politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli verklighet måste alla myndigheter i rättskedjan tillföras resurser, inte bara de som för tillfället har de mest akuta behoven. Jusek efterlyser en långsiktig förstärkning av alla delar av rättsväsendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum