KK-stiftelsen

Avlopp ska renas från läkemedel och covid-19-virus

Dela

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt 14 miljoner och möjliggör därmed för sju nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Vid Örebro universitet ska forskare hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och smittoämnen.

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet

Forskningsprojekten*, som finns inom ett brett spektra av områden, ska drivas vid Örebro universitet, Mittuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Drygt två miljoner kronor går till ett projekt som handlar om att hitta nya behandlingsmetoder för att rena kommunalt avloppsvatten från läkemedelsrester eller smittoämnen, som till exempel covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier. Något som dagens avloppsreningsverk inte är utformade för, enligt projektledaren Faisal Ahmad Khan som är forskare inom biologi vid Örebro universitet.

– Idag vet vi inte konsekvenserna av alla föroreningar som blandas i vårt avloppsvatten. Det är angeläget att utveckla nya strategier för vattenrening som tar itu med flera föroreningsproblem för att minska påverkan på miljön och människors hälsa, säger Faisal Ahmad Khan. Tidigare studier har visat lovande resultat. Vi vill nu fortsätta utvärdera möjligheten att ta bort de långlivade föroreningarna och de vanligaste mänskliga patogenerna ur avloppsvatten. Metoden vi ska titta på är en avancerad oxidationsmetod som kallas elektro-peroxon. Finansieringen från KK-stiftelsen är en milstolpe i min karriär. Jag är väldigt glad över denna möjlighet.

Projektet ska genomföras vid Life Science Center på Örebro universitet i samarbete med miljöteknikföretaget Envix Nord AB samt två avloppsreningsföretag, Mälarenergi och Surahammars Kommunalteknik.

– Envix deltagande ligger i linje med en strävan mot ökad kunskap och teknikförbättringar som kan bidra till hållbara lösningar för en bättre miljö. Vårt bidrag är tillämpning av ny innovativ teknik som kan rena vatten både med avseende på läkemedelsrester, men även andra miljöföroreningar. Kopplingen till universitetet är viktig för att kunna utföra avancerade biologiska och kemiska analyser samt på ett vetenskapligt och optimalt sätt utvärdera resultaten, säger Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix.

Kommentar från KK-stiftelsen

– Att få möjlighet att driva ett självständigt forskningsprojekt är ett stort steg för en nydisputerad forskare i början av sin akademiska karriär. Vi ser dessutom att just detta program, Prospekt, kan främja mobiliteten inom akademin eftersom det kan vara lättare för nydisputerade forskare med egen finansiering att få möjlighet att etablera sig vid ett annat lärosäte än där de har doktorerat, säger Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen.

----

*Beviljade projekt

  • Utvärdering av nya läkemedelskandidater mot kardiovaskulär sjukdom Örebro universitet, summa 2 364 480 kr

  • Hämning av endotel-till-mesenkymal övergång in vitro Örebro universitet, summa 2 319 600 kr

  • LFMV - Light field som möjliggörare för multikameraövervakning och fotografisk VR Mittuniversitetet, summa 1 542 080 kr

  • Utvärdering av kostnad/nytta av kontinuerlig programvaruteknik Blekinge Tekniska Högskola, summa 2 069 891 kr

  • EDGY - Embedded Deep Learning Systems Mittuniversitetet, summa 1 821 568 kr

  • Utvärdering av kemisk oxidationsteknik för avlägsnande av mikroföroreningar och mikroorganismer från kommunalt avloppsvatten Örebro universitet, summa 2 278 604 kr

  • Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential Malmö universitet, summa 1 855 829 kr
 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan31.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum