KK-stiftelsen

Avlopp ska renas från läkemedel och covid-19-virus

Dela

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt 14 miljoner och möjliggör därmed för sju nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Vid Örebro universitet ska forskare hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och smittoämnen.

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet

Forskningsprojekten*, som finns inom ett brett spektra av områden, ska drivas vid Örebro universitet, Mittuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Drygt två miljoner kronor går till ett projekt som handlar om att hitta nya behandlingsmetoder för att rena kommunalt avloppsvatten från läkemedelsrester eller smittoämnen, som till exempel covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier. Något som dagens avloppsreningsverk inte är utformade för, enligt projektledaren Faisal Ahmad Khan som är forskare inom biologi vid Örebro universitet.

– Idag vet vi inte konsekvenserna av alla föroreningar som blandas i vårt avloppsvatten. Det är angeläget att utveckla nya strategier för vattenrening som tar itu med flera föroreningsproblem för att minska påverkan på miljön och människors hälsa, säger Faisal Ahmad Khan. Tidigare studier har visat lovande resultat. Vi vill nu fortsätta utvärdera möjligheten att ta bort de långlivade föroreningarna och de vanligaste mänskliga patogenerna ur avloppsvatten. Metoden vi ska titta på är en avancerad oxidationsmetod som kallas elektro-peroxon. Finansieringen från KK-stiftelsen är en milstolpe i min karriär. Jag är väldigt glad över denna möjlighet.

Projektet ska genomföras vid Life Science Center på Örebro universitet i samarbete med miljöteknikföretaget Envix Nord AB samt två avloppsreningsföretag, Mälarenergi och Surahammars Kommunalteknik.

– Envix deltagande ligger i linje med en strävan mot ökad kunskap och teknikförbättringar som kan bidra till hållbara lösningar för en bättre miljö. Vårt bidrag är tillämpning av ny innovativ teknik som kan rena vatten både med avseende på läkemedelsrester, men även andra miljöföroreningar. Kopplingen till universitetet är viktig för att kunna utföra avancerade biologiska och kemiska analyser samt på ett vetenskapligt och optimalt sätt utvärdera resultaten, säger Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix.

Kommentar från KK-stiftelsen

– Att få möjlighet att driva ett självständigt forskningsprojekt är ett stort steg för en nydisputerad forskare i början av sin akademiska karriär. Vi ser dessutom att just detta program, Prospekt, kan främja mobiliteten inom akademin eftersom det kan vara lättare för nydisputerade forskare med egen finansiering att få möjlighet att etablera sig vid ett annat lärosäte än där de har doktorerat, säger Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen.

----

*Beviljade projekt

  • Utvärdering av nya läkemedelskandidater mot kardiovaskulär sjukdom Örebro universitet, summa 2 364 480 kr

  • Hämning av endotel-till-mesenkymal övergång in vitro Örebro universitet, summa 2 319 600 kr

  • LFMV - Light field som möjliggörare för multikameraövervakning och fotografisk VR Mittuniversitetet, summa 1 542 080 kr

  • Utvärdering av kostnad/nytta av kontinuerlig programvaruteknik Blekinge Tekniska Högskola, summa 2 069 891 kr

  • EDGY - Embedded Deep Learning Systems Mittuniversitetet, summa 1 821 568 kr

  • Utvärdering av kemisk oxidationsteknik för avlägsnande av mikroföroreningar och mikroorganismer från kommunalt avloppsvatten Örebro universitet, summa 2 278 604 kr

  • Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential Malmö universitet, summa 1 855 829 kr
 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum