Umeå kommun

Avtal för fortsatt integrationsarbete undertecknat

Dela

Umeå kommun har undertecknat en överenskommelse om stöd med föreningen Vän i Umeå som arbetar med relationsskapande och integrering av nyanlända. Överenskommelsen gäller fram till 2022 och finansieras av kommunen med 1,5 miljoner kronor per år.

– Vän i Umeå är en förening som sedan 2011 har skapat naturliga mötesplatser och dessutom en mångfald av aktiviteter för att nyanlända ska få möjlighet att integreras på ett bra sätt i samhället. Samarbetet med kommunen har varit mycket lyckat och det är därför något som vi vill fortsätta med. Genom överenskommelsen kommer vi närmare de mål som kommunen har med integrationsarbetet, säger Tomas Wennström (S), ledamot i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Föreningen Vän i Umeå har inkommit med en skrivelse till Umeå kommun om ett samarbetsavtal. Genom samarbetet vill föreningen att stimulera och ta tillvara civilsamhällets resurser, samt att stärka och komplettera det offentliga samhällets insatser för nyanlända. Partnerskapet ska bidra till integration genom att vidga de nyanländas kontaktnät, erbjuda en meningsfull fritid samt stimulera eget boende och arbete.

– Med detta partnerskap kan vi fortsätta ta vara på Umeåbornas initiativ och engagemang i samverkan med företag och föreningar. Människor möter människor, har roligt tillsammans och skapar relationer och främlingsvänlighet, säger Staffan Norin, ordförande i Vän i Umeå.

Enligt avtalet som sträcker sig fram till 2022 kommer Umeå kommun att bidra med 1,5 miljoner kronor per år och Vän i Umeå kommer att bidra med en egen finansiering på 1,3 miljoner kronor per år. Av dessa kommer 975 000 kronor bestå av volontärinsatser.

Ett mål för Umeå kommun är att utveckling och tillväxt i kommunen ska ske med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Visionen är att kommunen ska nå 200 000 medborgare år 2050 genom goda livsvillkor, en god samhällsplanering och välutvecklad ideell sektor.

– Det är viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer bidrar till att skapa goda förutsättningar för alla människor så att de kan bidra till att forma samhället och skapa sina egna liv. Möten och nya relationer är grundläggande delar i integrationsprocessen, säger Tomas Wennström.

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum