Umeå kommun

Avtal ger barn och ungdomar inflytande i Umeås kulturliv

Dela

Måndag 15 juni undertecknas ett avtal av avdelningschef för Kulturskolan, kulturchef samt ordförande och vice ordförande i Kulturskolans elevförening. Kulturskolan i Umeå är, vad vi vet, den första i Sverige som sätter inflytandefrågan på pränt. Med avtalet avser vi att ge barn och ungdomar som deltar i Kulturskolans verksamhet reellt inflytande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

UME är en av de största kulturföreningarna för barn och ungdomar i Umeå kommun. Föreningen samlar över 700 barn och ungdomar som utöver alla former av kultur; allt från musik till cirkus. Barn och ungdomar är en central del av Umeås kulturliv och för att öka deltagandet i denna grupp behövs delaktighet. Därmed är demokrati ett viktigt verktyg för att främja delaktigheten, vilket detta avtal gör i stor utsträckning."

På detta sätt inleds avtalet som undertecknas den 15 juni. Ett exempel på den typ av inflytande som ges är att elevföreningen är en av remissinstanserna vid Umeå kommuns nya kulturpolitiska program (organisationsnivå), men också att vi erbjuder alla kursdeltagare i Kulturskolan möjlighet till ett individuellt samtal med sin lärare/pedagog.

Kulturskolan är till för alla 0-25 år i Umeå kommun och med möjlighet till påverkan och inflytande kan verksamheten enbart utvecklas till det bättre, i större utsträckning erbjuda det utbud som efterfrågas och bli en ännu bättre plats för de unga som vill uttrycka sig kreativt och konstnärligt inom olika estetiska ämnen. Vi vill skapa förutsättningar för inflytande genom det aktuella avtalet, men också genom att bjuda in till demokratidagar under läsårets båda terminer.

Kulturskolan i Umeå når varje vecka ca 2500 barn genom vår kursverksamhet, våra orkestrar och körer, med El Sistema på Ersboda, i vår öppna verksamhet och i samverkan med skolan, till exempel genom dramapedagogiska program och Skapande skola. Den 24 augusti öppnar anmälan till nästa läsårs kurser. Vi erbjuder både terminskurser och kortkurser i en hel mängd olika ämnen!

Mer information

Camilla Freedman
enhetschef Kulturskolan
camilla.freedman@umea.se
070-373 59 61

Calle Lindkvist
ordförande Kulturskolans elevförening
calle.lindkvist0@gmail.com

Fredrik Lindegren
kulturchef
fredrik.lindegren@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum