Umeå kommun

Avtal klart med Rans sameby

Dela

Rans sameby har nu tecknat avtal med Svenska Rallyt AB om genomförande av VM-rallyt inom byns betesmarker. Det innebär att sex sträckor inklusive specialsträckor nu är helt klara, vilket är ett viktigt steg för att arrangemanget ska kunna genomföras.

 – Från Umeå kommun är vi oerhört tacksamma över den konstruktiva dialog som genomförts med Rans sameby och att man varit behjälplig i att arrangemanget kan genomföras. Det här är en process som har lärt oss mycket. Nu vill vi använda den till att närma oss varandra och hitta vägar för att kommunen ska kunna stötta branschen i sin utveckling, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Rans sameby bedriver renskötsel runt hela Umeå och berörs i allra högsta grad av det planerade arrangemanget då sex sträckor inklusive specialsträckor skall köras inom byns renbetesmarker. 

Hans Lindberg och Rans sameby understryker hur viktigt det är att alla förstår hur stor och betydelsefull den här frågan är för rennäringen. Samebyns primära ansvar är att tänka på renens bästa att hitta bete och betesro inför vintern. Samtidigt vill både Umeå kommun och Rans sameby understryka att en alltför negativ opinion kan komma att påverka renskötarnas vardagsliv, där de riskerar att mötas av obefogade påhopp och kommentarer. Det är mycket olyckligt hur rennäringen framstått i samband med det planerade Rally VM, inte minst i sociala medier. Det har varit en mycket påfrestande process för samebyn.

Enligt representanter för Rans Sameby har man aldrig ställt sig direkt negativa till arrangemanget men däremot varit frågande till hur det skall genomföras i samspel med rennäringen. För samebyn är det angeläget att få vara en del av utvecklingsprocesser redan i ett tidigt skede, oavsett om det handlar om utveckling eller exploatering.

Utifrån detta har samebyn krävt att Umeå kommun skall se över sina rutiner inför framtiden. Kommunen har därför presenterat ett upplägg där med ett särskilt inrättat branschråd för rennäringen där företrädare för näringen tillsammans med tjänstepersoner och politik kan skapa en plattform för aktiv dialog. Kommunen kommer även tillsätta en resursperson som skall arbeta gentemot samebyarna och rennäringen. Detta är en avgörande del i samebyns ställningstagande inför Svenska Rallyt och det är också en väg att undvika denna typ av situationer i framtiden.

Rans sameby har även framfört att en utvärdering skall genomföras efter genomfört arrangemang där arrangören och Umeå kommun tillsammans med samebyn analyser vilka effekter och störningar som kan ha uppstått. Det är viktigt att alla berörda tillsammans fortsätter med konstruktiva samtal även efter arrangemanget.

Mer information

Rans sameby

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum