Svenska kraftnät

Avtal klart om dansk medverkan i nordisk balansavräkning

Dela

Idag den 14 maj, tecknades en överenskommelse mellan den danska stamnätsoperatören Energinet och eSetts nuvarande ägare, stamnätsoperatörerna Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett. Avtalet innebär att Energinet blir del i den gemensamma nordiska balansavräkningen och blir aktieägare i eSett Oy.

eSett Oy är det företag som förvaltar den nordiska balansavräkningsprocessen. Hittills har ägandet av eSett Oy delats mellan de nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett, som var och en äger en tredjedel av aktiekapitalet. Efter undertecknandet av avtalet är Energinet aktieägare och aktiekapitalet kommer att fördelas lika mellan de fyra aktieägarna, där var part äger 25 procent. De danska marknadsaktörerna kommer att delta i den nordiska balansräkningen från och med fjärde kvartalet 2020.

Genom avtalet har parterna kommit överens om att Energinet kommer att ansluta sig till den nordiska balansavräkningen, liksom hur arbetet ska genomföra med den danska marknadens anslutning samt detaljerna om hur ägandet ska organiseras.

"Vi välkomnar varmt Energinet och Danmark till det gemensamma nordiska balansavräkningssamarbetet. Det här är ett viktigt steg som vi har sett fram emot och det bidrar till fortsatt integration och utveckling av den nordiska elmarknaden ", säger direktörerna för de tre nordiska stamnätsoperatörerna i ett gemensamt uttalande.

"Det starka nordiska samarbetet är mycket viktigt för Energinet och vi ser fram emot detta nästa steg. Att arbeta närmare varandra kommer att gynna oss alla på en alltmer komplex marknad och stödja konkurrens och harmonisering på den nordiska marknaden", säger Thomas Egebo, VD för Energinet.

Bakgrund eSett
2013 bildade Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett bolaget eSett Oy i syfte att etablera en gemensam balansavräkning för Sverige, Finland och Norge. 2017 tog eSett över driftansvaret över balansavräkningen och faktureringen av balansansvariga i länderna genom implementeringen av den nordiska balansavräkningsmodellen. Verkställande direktör för eSett är Minnakaisa Ahonen. Energinet Elsystemansvar A/S blir den som innehar aktieägarrollen i eSett.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum