Norrköpings kommun

Avtal om Strömsholmen har löpt ut

Dela

Det avtal Norrköpings kommun har haft med Tjuren Projektpartner AB avseende markanvisning på Strömsholmen för restaurang och hotell, har löpt ut utan att bolaget har uppfyllt den byggnadsskyldighet som fanns inskrivet i avtalet. Avtalet har tidigare förlängts två gånger och kommer inte att förlängas en tredje gång.

Illustration över hur bryggorna vid Strömsholmen kan komma att se ut, Norrköpings kommun
Illustration över hur bryggorna vid Strömsholmen kan komma att se ut, Norrköpings kommun

För att avtalet skulle ha ansetts uppfyllt skulle en tredjedel av pålningsarbetet ha utförts senast den 30 november i år, men detta har inte skett. Bolaget Tjuren Projektpartner AB har tidigare fått förlängt två gånger för att komma igång med grundläggningen av bygget, och kommunen anser nu att avtalet har löpt ut. Bolaget kommer att beläggas med ett vite om 2,7 miljoner kronor för den skada Norrköpings kommun har lidit i samband med att byggnationen inte har utförts som avtalat. I och med vitet väntas kommunen inte att ta någon ekonomisk skada.

En ny markanvisningstävling planeras att föreslås för stadsplaneringsnämnden i början av 2019. Tekniska kontoret kommer under tiden att gå vidare med att bygga färdigt bryggor och vissa markarbeten på Strömsholmen för att inte tappa tempo i processen. Själva parken kommer att ställas iordning när den nya byggnaden är på plats.

Kontakt:
Malin Cuclair
Titel: projektledare strategisk planering, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 070-475 53 93

Niclas Palmqvist
Titel: enhetschef projekt, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 31 41

Kikki Liljeblad (S)
Titel: kommunalråd och ordf stadsplaneringsnämnden
Telefon: 070-628 59 28

_____________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Illustration över hur bryggorna vid Strömsholmen kan komma att se ut, Norrköpings kommun
Illustration över hur bryggorna vid Strömsholmen kan komma att se ut, Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum