Grafiska Företagen

Avtalsförhandlingarna skjuts fram till oktober

Dela

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Ravindra Parsnis 
Foto Erik Thor
Ravindra Parsnis Foto Erik Thor

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

– Den situation vi nu befinner oss i är en av de värsta på mycket länge. Konsekvenserna av pandemin kommer vi att få leva med under en lång tid framöver. Det här påverkar hela samhället, företagens ekonomier och i förlängningen också jobben, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen.

Han fortsätter:
– Med den ovissheten vi har nu är det viktigt att parterna inom industrin tar ansvar och det gör vi bäst genom en förlängning av gällande avtal och villkor. Det gör att vi kan bidra till att minska osäkerheten på arbetsmarknaden och därmed dess stabilisering. Nu ska vi fokusera på att hjälpa företagen i den här krisen och förhoppningen är att vi har ett stabilare läge när förhandlingarna startar igen i höst, säger han.

– Vi har också snabbt förhandlat fram avtal för korttidsarbete som kommer som ge företagen en bättre förutsättning att överleva krisen och snabbare kunna komma igång när pandemin är över, säger Ravindra Parasnis.

Arbetsgivarna inom industrin består av

Grafiska Företagen
Gröna Arbetsgivare
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Industriarbetsgivarna
Livsmedelsföretagen
Teknikföretagen
TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag
TMF - Trä- och Möbelföretagen

Kontakter

Bilder

Ravindra Parsnis 
Foto Erik Thor
Ravindra Parsnis Foto Erik Thor
Ladda ned bild

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum