Unionen

Avtalskrav för löneökningar, sysselsättning och konkurrenskraft

Dela
Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer har idag överlämnat sina avtalskrav till Teknikföretagen.

Gemensamma avtalskrav

Löner
Förbundens gemensamma krav är löneökningar på 4,4 procent. Det är en långsiktigt hållbar löneökningstakt som beaktar industrins konkurrenskraft, inflationsmålet och sysselsättningen.

Avsättning till deltidspension/flexpension
Förbunden kräver fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension.

Förbundsspecifika krav

Utöver de gemensamma avtalskraven har förbunden även förbundsspecifika krav på teknikavtalets område. Några exempel:

IF Metall och Unionen :
Individgaranti på minst 820 kronor per månad.
Avtalens lägstalöner ska höjas med minst 1600 kronor per månad.

IF Metall :
En lönepott skapas för IF Metall på varje arbetsplats genom att varje anställd bidrar med 4,4 procent, dock lägst 1192 kronor per månad.

Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt, KFF, reglerar rätten att återanställas om man blir uppsagd vid exempelvis en tillfällig men övergående övertalighet. Det gäller i dag för tillsvidareanställda med en anställningstid på minst 12 månader. IF Metall yrkar om att KFF ska tillämpas för tidsbegränsat anställda på samma sätt som för tillsvidareanställda.

För att öka tryggheten för personer som uppbär graviditetspenning yrkar IF Metall att arbetstagare som är lediga med graviditetspenning likställs med föräldraledighet i §11 Lagen om anställningsskydd.

Unionen och Sveriges Ingenjörer :
De tjänstemän som jobbar på obekväma arbetstider ska förutom ekonomiskt, kunna ersättas med ledig tid. Denna justering kräver förbunden görs i avtalen. Detta för att kunna förena arbetsliv och privatliv samt kunna få tid för återhämtning.

Distansarbete ökar i omfattning på arbetsmarknaden och det finns ett behov av att parterna klargör vad som ska gälla i frågorna. Därför yrkar Unionen och Sveriges Ingenjörer att parterna tar fram en gemensam vägledning till lokala parter om distansarbete.

Det är viktigt att osakliga och diskriminerande löneskillnader hanteras när de identifierats. Därför yrkar Unionen och Sveriges Ingenjörer att de ska justeras skyndsamt och senast inom tre månader.

Tidplan
Efter helgerna inleds avtalsförhandlingarna. Målet är att träffa avtal senast 31 mars 2023.

Kontakter

Om

Unionen
Unionen
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

08-504 151 00http://www.unionen.se/opinion

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 685 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 14 000 arbetsplatser.

Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

 

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum