Svenska kyrkan

Avtalsvåren och den svenska modellen i fokus i nya Ducatus

Dela

Jösta Claeson, som tecknar en bild av organisationens styrelsearbete och Anna von Malmborg som menar att rätt använt kan kollektivavtalet bidra till verksamhetsutveckling, är några av rösterna.

I magasinet tecknar arbetsgivarorganisationens ordförande Jösta Claeson en bild av hur avtalsfrågorna färgar organisationens styrelsearbete – ett arbete som kan liknas vid en ständigt pågående process, säger han.

Anser att svenska modellen behöver reformeras

Nils Karlson, vd för näringslivets forskningsinstitut ger sin syn på hur den svenska modellen behöver reformeras för att fortsätta fungera i en framtida kunskapsekonomi.

Kollektivavtalet - ett verktyg för verksamhetsutveckling

Kollektivavtalet är en central del av den svenska modellen.
– Rätt utnyttjat blir avtalet också ett verktyg för att utveckla verksamheten och etablera lokala processer runt exempelvis lön. Det menar Anna von Malmborg och Maria Blomdahl, utvecklingschef vid arbetsgivarorganisationen respektive HR-chef i Jönköpings pastorat.

Per Schlingmann kåserar om vår tids G-U-D

Under vinjetten experten ger Johan Lagerbielke sin syn på vägen till lyckad förhandling och krönikören Per Schlingmann filosoferar över vad som kan betecknas som vår tids nya G-U-D.

VD Helen Källholm nöjd med nya pensionsavtalet

När magasinet når läsarna har arbetsmarknadens parter kommit överens om nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan.
– En bra och långsiktig lösning får såväl arbetstagare som arbetsgivare, säger VD Helen Källholm. I och med avtalet får arbetsgivarna kontroll över pensionskostnaderna inom bara fem år, tack vare de snabba övergångsreglerna.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum