Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket

Dela

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

 – Den grafiska branschen är inne i en stor digital transformation för att möta framtidens efterfrågan. Vi kan inte lägga krokben för det här moderniseringsarbetet genom att höja lönerna så mycket som facket kräver. Företagen pressas i dag av stora omställningskostnader och med fackets krav skulle det här arbetet försvåras avsevärt. I slutändan handlar det om jobb som försvinner och ofta är våra medlemsföretag verksamma på mindre orter runt om i landet, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

Han fortsätter:

– När vi nu går mot en lågkonjunktur som ingen kan säga med säkerhet när den är över blir det extra viktigt att vi ger förutsättningar för mindre företag att överleva. Fackens krav gör det ännu svårare för företag att kunna växa när väl konjunkturen vänder.

Facken kräver löneökningar på 3 procent. De vill också se andra förändringar bl a avseende arbetstid som skulle innebära kostnadsökningar långt över de redan högt ställda kraven på 3 procent. Vidare innebär kraven ökade administrativa bördor för arbetsgivarna.

– Grafiska Företagens kollektivavtal måste vara anpassade för den verklighet som våra medlemsföretag befinner sig i, det gäller särskilt arbetstiderna. Ska våra företag finnas kvar så måste det ske förändringar i avtalen. Vi tror och hoppas att de kommande förhandlingarna ska leda till dessa förändringar och att vi har ett avtal på plats till den 31 mars 2020, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen

Du kan läs mer om avtalsrörelsen här

https://www.grafiska.se/arbetsgivarstod/avtalsrorelser/avtalsrorelsen-2020/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum