Skogsstyrelsen

Avverkning vid höga naturvärden under lupp

Dela

Med start idag och under hela oktober månad kommer Skogsstyrelsen granska hur skogsbruket i Uppsala och Västmanlands län redovisar vilken hänsyn de planerar att ta till hänsynskrävande biotoper vid avverkning.

Hänsynskrävande biotoper är områden med höga naturvärden som skogsbruket ska ta särskild hänsyn till vid exempelvis en avverkning. Skogsstyrelsens uppföljningar visar fortsatt negativ påverkan på dessa värdefulla naturmiljöer vid avverkningar.

– Vi ska därför besöka ett urval av avverkningsanmälda områden i Uppsala och Västmanlands län och säkerställa att hänsyn kommer att tas till de hänsynskrävande biotoper som finns i det avverkningsanmälda området, säger Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Urvalet av områden görs med hjälp av flygbildsanalyser, kartor som visar markfuktighet och terrängskuggning samt uppgifter från tidigare inventeringar av höga naturvärden.

Beroende på hur det ser ut i de avverkningsanmälda områden som besöks, så kommer Skogsstyrelsen att fatta beslut om åtgärder som skogsägaren antingen måste göra eller inte får göra med hänsyn till biotoperna.

– I de fall där det finns hänsynskrävande biotoper i området, men där det saknas i anmälan hur man tänker sig att ta hänsyn till dem så kommer vi att utfärda förelägganden eller förbud, så att skador kan begränsas eller förhindras, säger Martin Klenz.  

Förelägganden innebär att Skogsstyrelsen tar upp åtgärder som markägaren måste göra för att förhindra att skador uppstår. Det kan exempelvis vara att vidta olika skyddsåtgärder som att lägga ut ris för att minska risken för markskador eller bygga broar över vattendrag.

Förbud innebär att vissa åtgärder förbjuds, till exempel att avverka vissa begränsade värdefulla naturmiljöer eller träd i avverkningsområdet. Om skador ändå uppstår kan Skogsstyrelsen, efter genomförd avverkning, besluta om att skadorna måste åtgärdas.

Läs mer om hänsynskrävande biotoper.

Mer information:
Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0224–374 53
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum