Skogsstyrelsen

Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

Dela

Den 13 och 14 oktober följer Skogsstyrelsen, med hjälp av helikopter, upp hur det går med återväxten av skog i norra och västra Jämtland.

– Vi har använt oss av helikopter i ett par år nu och det effektiviserar verkligen vårt arbete, då vi har möjlighet att dokumentera betydligt fler områden. Förutom att kontrollera återväxten av skog, så ska vi dokumentera hur hänsyn tagits till mark och vatten vid avverkningarna samt var det finns skog angripen av skadeinsekter, säger Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år som en del av myndighetens tillsynsarbete. En del av det är att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. De kommande dagarna besöks cirka 330 områden där skogen avverkades säsongen 2012/2013 eller tidigare.

Efter avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog och det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls. Efter en kontroll skickas brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända.

Observera att dagarna för flygning kan ändras med kort varsel beroende på väderförhållandena. Om stresskänslig boskap, till exempel hästar och kor syns i de områden där flygningarna sker, så avbryts inflygningarna.

Medier intresserade av stillbilder från helikopterflygningen kan kontakta Barbro Eriksson.

Mer information:
Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0647–66 55 72
Barbro Eriksson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0640–175 47
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum