Universitetssjukhuset Örebro

Badhuspersonal mer utsatt för ögon- och luftvägsproblem

Dela

Simhallspersonal löper större risk att få problem med sina ögon och luftvägar efter en dag på jobbet jämfört med kontorsanställda, det visar forskning från Arbets- och miljömedicin. Resultatet har uppmärksammats av Folkhälsomyndigheten som slagit fast riktvärdet för ämnet trikloramin i simhallsluften för badhusbesökare. ”Jag hoppas att resultatet även kan leda till en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i den här miljön”, säger forskaren Jessica Westerlund.

Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.

Varje dag går tusentals anställda till någon av våra 400 offentliga badhus. Det är en arbetsplats där personalen kommer i kontakt med klor som ska desinficera bassängvattnet. Det finns inget lagkrav på att mäta halten av de ämnen klor i sin tur ger upphov till som kan ge irritation i ögon och luftvägar.

Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, har i sin forskning varit i simhallar och mätt yrkesrelaterad luftexponering för ämnena trikloramin och trihalometaner som är biprodukter från vattenkloreringen och endotoxiner som kommer från bakterier.

– Trikloramin är slemhinneirriterande och endotoxinerna kan ha negativ effekt på luftvägarna medan några av trihalometanerna är potentiellt cancerogena. I samband med luftmätningarna har jag även undersökt förekomst av luftvägs- och ögonbesvär hos de anställda i simhallarna, säger hon.

Resultatet visar på att personal i simhallar rapporterar mer luftvägs- och ögonbesvär än personal som arbetar på kontor. Badhuspersonalen hade inte heller samma minskning av kvävemonoxid i utandningsluft under ett arbetspass jämfört med kontorsanställda, vilket kan tyda på luftvägsinflammation.

Förändringar som innebär bättre miljö för både personal och badhusbesökare

Det finns andra sätt att göra rent vattnet på badhusen men klor är ett effektivt och relativt billigt alternativ.

– Jag hoppas att mina data även kan ligga till grund för ett yrkeshygieniskt gränsvärde för trikloramin i luft som kan ge de som arbetar i badhus bättre förutsättningar. Just nu pågår sådana diskussioner på Arbetsmiljöverket. Mina studieresultat är med i deras underlag när de ska ta beslut, förklarar hon.   

Om det blir ett yrkeshygieniskt gränsvärde för trikloramin innebär det att även personalen får ett bättre klimat i sin arbetsmiljö. Jessica Westerlund hoppas att Arbetsmiljöverket kommer att presentera sin nya lista inom en snar framtid.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Jessica Westerlund. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin. Foto: Elin Abelson.
Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum