Akavia

Balansen mellan fack och arbetsgivare påverkas negativt

Dela

Statligt anställda omfattas inte av vissa förbättringar som förhandlades fram av Svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS, lagen om anställningsskydd och omställning. Utredarna måste därför nu göras uppmärksamma på dessa effekter.

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kring LAS kommer att utgå från denna överenskommelse i stället för från LAS-utredningen. Tre utredningar är tillsatta för att genomföra lagförändringarna.

Saco-S, som förhandlar för akademiker inom staten, har den senaste veckan tillsammans med OFR, Statstjänstemännen, Polisförbundet, Officersförbundet och Seko träffat statssekreterare och uppvaktat en av de tre utredningarnas ansvariga, då förslagen i utredningarna ger arbetsgivarsidan stora fördelar.

– Vi fackliga parter på det statliga avtalsområdet anser att förslagen innebär förändringar av anställningsskydd och andra arbetsrättsliga regler till arbetsgivarsidans fördel. De statliga medarbetarna måste också få ta del av de positiva förändringarna som arbetstagare inom den privata sektorn får, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Överenskommelsen som förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK innebär en ny balans mellan parterna. Inom det statliga avtalsområdet gäller en mängd särregleringar som innebär att medarbetarna inte kan komma att få ta del av förbättringarna i reglerna om företrädesrätt, visstidsanställning och uthyrd arbetskraft. Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet kommer däremot att genom lagstiftning få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till.

– Det innebär att nuvarande balans mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarens fördel. För att säkerställa att balansen mellan parterna bibehålls behöver man ta hänsyn till den omfattande särreglering för statligt anställda vid förändringar av de allmänna reglerna i anställningsskyddslagen, säger Anna Steen.

Fakta:

Saco-S har framfört synpunkter kring:

Uthyrd arbetskraft

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innehåller en reglering om arbetstagares rätt till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretag efter 24 månaders uthyrning. Denna nya rättighet kan inte arbetstagare som är uthyrda till statliga myndigheter göra anspråk på eftersom grundlagsreglering kring anställningsförfarandet inom staten har företräde.

Företrädesrätt

Statligt anställda kan inte tillgodogöra sig den sänkta kvalificeringstiden för företrädesrätt till återanställning från tolv till nio månader. Grundlagsreglerna kring anställningsförfarandet neutraliserar möjligheten att arbetsrättsligt driva företrädesrätt till återanställning.

Ny visstidsanställning

De förkortade konverteringsreglerna i och med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning kan komma att bli betydelselösa eftersom det inom statlig sektor finns ytterligare en möjlighet för arbetsgivare att visstidsanställa för korta perioder. När en möjlighet till visstidsanställning minskar kommer arbetsgivarna att använde en annan möjlighet som idag inte använder lika ofta i stället. När en möjlighet till visstidsanställning minskar kommer arbetsgivarna att använde en annan möjlighet som idag inte används lika ofta.

Kompletterande arbetslöshetsersättning

I överenskommelsen finns en kompensernade bestämmelse för att anställningen inte består om man väljer att ogiltigförklara en uppsägning. För att göra det möjligt för medarbetare att kunna ogiltigföklara en uppsägning föreslår parterna en kompletternade arbetslöshetsförsäkring som faller ut om man är medlem i ett fackförbund och förbundet väljer att driva ogiltighetsförklaringen. Kollektivavtalen inom den statliga avtalsområdet tecknas utifrån Förordning om statliga kollektivavtal. Enligt förordningen kan parterna inom staten inte teckna kollektivavtal som ger medlemmar i fackförbund andra villkor och förmåner än oorganisaerade medarbetare.

Bilder

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se
 
Saco-S:
Saco-S arbetar för att arbetslivet utvecklas i rätt riktning och förhandlar kollektivavtal för de som är statligt anställd akademiker.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum