Nordax Bank

Bank lånar ut psykolog till föräldrar

Dela

Till följd av den rådande pandemin har såväl världens som Sveriges och individens ekonomi fått sig ett hårt slag. En ny Novus-undersökning från Nordax visar att var femte svensk förälder (21 procent) känner sig orolig för den egna ekonomin - något som givetvis även barnen i familjen kan känna av. För att hjälpa föräldrar att hantera både sin egen och sina barns oro lånar nu Nordax ut psykologen David Waskuri för handfasta råd och tips.

Till följd av den rådande pandemin har såväl världens som Sveriges och individens ekonomi fått sig ett hårt slag. En ny Novus-undersökning från Nordax visar att var femte svensk förälder (21 procent) känner sig orolig för den egna ekonomin - något som givetvis även barnen i familjen kan känna av. För att hjälpa föräldrar att hantera både sin egen och sina barns oro lånar nu Nordax ut psykologen David Waskuri för handfasta råd och tips. 
 
Corona-krisen har skapat tuffa ekonomiska förutsättningar både på samhällsnivå och för många familjer. Att förstå vidden av allt som händer är inte helt lätt - i synnerhet inte för barn som ofta kan snappa upp de oroliga signalerna från omgivningen, utan att få hjälp att sortera informationen. Enligt en ny undersökning, som genomfördes av Novus på uppdrag av Nordax, känner var femte förälder en oro över familjens ekonomiska situation, men trots det har majoriteten (61 procent) inte pratat med sina barn om läget. Psykologen David Waskuri menar att det ibland kan vara svårt att ta upp komplexa samtalsämnen, men att det är viktigt att vara lyhörd och prata med sina barn. Barns oro kan yttra sig på olika sätt, eller inte alls.
 
“I tider som dessa finns det många potentiella orosmoln. Som förälder behöver du inte utgå från att ditt barn är oroligt - det bästa är att vara nyfiken och fråga om man märker att barnet beter sig annorlunda. Några barn kan bli slutna medan andra kan bli utåtagerande. Oavsett kan barn behöva stöd av en vuxen person, som hjälper de att sätta ord på sina tankar och känslor. Som förälder kan du hjälpa barnet att undersöka om det finns en överdriven oro, katastroftankar eller felaktig föreställning. De vuxnas roll bör vara att sträva efter att inge en känsla av trygghet, kontroll och hopp till barnet”, säger David Waskuri, leg. psykolog, socionom och VD på Sveapsykologerna.
 
Från och med början av juli lånar Nordax ut en psykolog till föräldrar som vill ha tips och stöd i dessa frågor. Den som är intresserad ansöker via Nordax hemsida och kan därefter få ta del av ett digitalt möte med psykologen David Waskuri.
 
“Nyhetsinslag, nyhetssajter och sociala medier håller inte direkt tillbaka när de pratar och skriver om effekterna av pandemin. Ord som lågkonjunktur, permittering, börsras, varselvåg och nödläge är på agendan varje dag. Det är klart att barn uppfattar det här, utan att förstå exakt vad det innebär - och frågan många föräldrar ställer sig är förmodligen “hur mycket är lagom att berätta” och “hur tar jag upp detta”. Därför tänkte vi att det kunde vara skönt att få hjälp av ett samtalsproffs, för att få lite guidning på vägen”, säger Jacob Lundblad, VD på Nordax.
 
Psykologen David Waskuris råd om hur man pratar med barn i oroliga tider:
  • När man lyfter ämnet för första gången ska man försöka svara på barnets frågor utan att ge onödigt mycket information, som de inte har efterfrågat. Försök att vara lugn, trygg och faktabaserad när du besvarar barnets frågor.

  • Barnet kan oroa sig för många olika saker; föräldrarnas eller mor- och farföräldrarnas hälsa, föräldrarnas ekonomi om någon av de exempelvis har blivit permitterad från sitt arbete eller förlorat jobbet, att se människor med ansiktsmasker ute på stan eller tomma hyllor i affärerna. Var lyhörd i samtalet med barnet och fokusera på att inge en trygghetskänsla.
  • Om barnet känner rädsla kan det hjälpa att försöka validera och bekräfta barnets känsla.
  • Undvik att överföra din egna oro på barnet. Om man är oroligt lagd kan det vara bra att söka stöd hos vänner eller ta professionell hjälp. Det är viktigt att inte söka hjälp från barnet.

Om undersökningen: 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nordax bank, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1036 intervjuer med svenska allmänheten i åldern 18-79 år, varav 189 är föräldrar till barn i åldrarna 5-15 år. Undersökningen genomfördes 14-20 maj 2020.

Kontakter

Sara Wikberg, presskontakt
sara@wikbergfrisk.se
073-312 89 77

Bilder

Om

Nordax Bank
Nordax BankNordax är en ledande nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till cirka 190.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi har cirka 230 anställda och genom vår centraliserade affärsmodell bedrivs hela verksamheten från kontoret i Stockholm. Nordax grundades 2003 och sedan dess har vi växt och format en organisation baserad på stort kunnande och engagemang. Sedan januari 2019 är Svensk Hypotekspension en del av Nordaxkoncernen. 

Följ Nordax Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.