Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden: Fler elever behöriga till gymnasiet med statsbidrag

Dela

13 skolor får dela på drygt 2,6 miljoner kronor under vårterminen 2018 för att öka jämlikheten och för att flera ska bli behöriga till gymnasieskolan. Nämnden fattar beslut om fördelningen av pengar vid dagens sammanträde.

Från läsåret 2017/18 finns ett nytt statsbidrag för ökad jämlikhet. Bidraget ska användas till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.
Skolverket har tagit fram en modell för att fördela statsbidraget med utgångspunkt från elevernas kön, tid i Sverige, födelseland samt föräldrarnas utbildningsnivå och födelseland.

– Att öka jämlikheten i skolan är en av våra viktigaste uppgifter. Jag är glad vi med statsbidraget kan skjuta till mer pengar i arbetet med att få varje elev att nå godkända resultat och behörighet till gymnasiet, säger nämndordförande Jakob Björneke (S).

För nuvarande läsår har Linköpings kommun fått 7,9 miljoner kronor. Av dessa har kommunen fördelat 2,6 miljoner kronor under höstterminen. Principen är att ge mest stöd till skolor som har störst utmaningar när det gäller att öka behörigheten. Skolorna planerar och genomför åtgärder utifrån sina egna behov och förutsättningar, enligt Skolverkets intentioner.

Inför vårterminen ska ytterligare 2,6 miljoner fördelas. 13 av Linköpings 60 skolor får ta del av pengarna.

Ytterligare 2,6 miljoner kronor av det beviljade statsbidraget ska fördelas i februari, utifrån verksamhetsuppföljningar och verksamhetsberättelse som visat på förslag till åtgärder som kan öka andelen behöriga till gymnasiet.

För ytterligare information kontakta Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon 0702-43 81 45.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum