Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden: Fler skolplatser med Nya Tallbodaskolan

Dela

Alla elever behöver få likvärdig tillgång till elevhälsan. Kommunen förlänger partnerskapet med föreningen Idrott utan gränser i ytterligare två år. Elever i årskurserna 4-7 får prova på olika sportaktiviteter. Fler elevplatser när Nya Tallbodaskolan byggs. Nämnden tecknar hyresavtal. Detta är några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden tar upp vid dagens sammanträde.

Ärende 1: Rapport om elevhälsan i Linköpings kommun

Uppdraget för elevhälsan behöver bli tydligare samtidigt som arbetet skiljer sig mellan skolorna och likvärdigheten inte är tillräckligt bra. Det visar en rapport som barn- och ungdomsnämnden låtit göra om elevhälsan i Linköping.

Actea Consulting har genomfört en genomlysning av elevhälsan i Linköpings skolor. Intervjuer och enkäter har genomförts med verksamhetsföreträdare och elevhälsans personal, så som sköterskor, psykologer och speciallärare. Inom grundskolan anser 40 procent att tillgången är tillräcklig. Framförallt saknas skolpsykologer, skolkurator, specialpedagoger och speciallärare. Inom dessa professioner upplever många att de har för många elever per person.

– Elevhälsan är viktig för att alla barn och unga ska må bra och kunna ta del av skolans verksamhet. Vi ser att likvärdigheten är får låg och vi behöver fortsätta satsa på elevhälsan för att ge alla elever en likvärdig tillgång till elevhälsan, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Rapporten föreslår att kommunen bland annat ska arbeta vidare med:

  • att göra uppdraget tydligare och skapa en gemensam strategi för elevhälsoarbetet och skapa likvärdighet i kommunen
  • att bli tydligare när det gäller vilka funktioner som ska vara centrala respektive lokala
  • skapa struktur för samverkan med regionen och socialtjänsten
  • skapa struktur för kompetensutveckling
  • bli tydligare med verksamhetschefens uppdrag och mandat
  • skolpsykologernas arbetssituation

Ärende 2: Elever får prova idrott genom partnerskap

Kommunen förlänger partnerskapet med föreningen Idrott utan gränser i ytterligare två år. Därmed kommer Idrott utan gränser fortsätta erbjuda elever i årskurs 4-7 att prova olika sportaktiviteter och danser.

Partnerskapet innebär aktiviteter på skolans idrottslektioner där både pojkar och flickor får möjlighet att prova på olika sportaktiviteter och danser. Föreningen anordnar även aktiviteter efter skoltid och på skollov samt finns med under raster i skolan. Idrott utan gränser vänder sig främst till årskurserna 4-7.

– Jag är glad att vi förlänger avtalet med Idrott utan gränser och vi vet att rektorer och lärare är nöjda med verksamheten. Med Idrott utan gränser får våra elever möjlighet att testa nya aktiviteter och fler ungdomar lockas till den verksamhet som föreningar bedriver runt om i kommunen, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sedan 1 januari 2016 har kommunen haft ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Idrott utan gränser. Under 2018–2019 omfattar överenskommelsen minst tio grundskolor. Idrott utan gränser ska erbjuda minst åtta olika sportaktiviteter. Föreningens ledare ska tillbringa cirka 550 timmar per termin med barn och ungdomar i Linköping, varav minst hälften på lektioner i idrott och hälsa.

Under vårterminen 2017 deltog totalt 3 543 barn på 13 skolor. Idrott utan gränser samarbetade med tio Linköpingsföreningar inom idrotts- och dansområdet.

Inom ett idéburet offentlig partnerskap ska bägge parter stå för finansieringen. Linköpings kommun bidrar med 600 000 kr per år, totalt 1,2 miljoner kronor under partnerskapsperioden.

Ärende 6: Fler skolplatser i Tallboda med Nya Tallbodaskolan

Nya Tallbodaskolan ska rymma cirka 250 elever i årskurserna 4-6 och lokaler för ungdoms- och fritidsverksamhet. Skolan beräknas vara klar senare delen av våren 2019.

 Det behövs fler skolplatser i Tallboda, samtidigt uppfyller inte nuvarande lokaler kraven på en modern skola. Därför bygger Lejonfastigheter nu en ny skola som uppfyller kraven på skollokaler och klarar den elevökning som kommer.

– Tallboda växer och vi behöver fler skolplatser för att elever ska kunna gå i skolan i sitt närområde. Här kommer en modern skola byggas där lokalerna kan anpassas efter verksamheten, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Enligt byggplanerna blir skolan i två plan med flexibla basenheter för årskurs 4-6, med plats för upp till 250 elever. Tallbodas lokaler för ungdoms- och fritidsverksamhet integreras i skolans gemensamma lokaler och ska användas av såväl skolan som ungdoms- och fritidsverksamhet.

Den nya skolan kommer ligga på samma plats som nuvarande skola. Vid torsdagens sammanträde får skolchefen i uppdrag att teckna hyresavtal för Nya Tallbodaskolan.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum