Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden: Fokus på ökad jämlikhet i barn- och ungdomsnämndens budget

Dela

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2018 fokuserar på ökad måluppfyllelse, högre kunskapsmål och bättre likvärdighet i Linköpings skolor. Detta ska ske bland annat genom läsgaranti i årskurs ett och en satsning på fritidshemmen. Dessutom fattar nämnden beslut om nya förskolor i Tornhagen och Sturefors.

Ärende 1: Fokus på ökad jämlikhet i barn- och ungdomsnämndens budget

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2018 fokuserar på ökad måluppfyllelse, högre kunskapsmål och bättre likvärdighet i Linköpings skolor. Detta ska ske bland annat genom läsgaranti i årskurs ett och en satsning på fritidshemmen.

Linköpings skolor är bra och kunskapsresultaten har höjts de senaste åren. För att fortsätta det arbetet kommer barn- och ungdomsnämnden nu införa en läsgaranti för alla elever i årskurs 1. För att redan i ett tidigt skede sätta in extra stöd för de elever som har behov avsätter nämnden två miljoner i budgeten för 2018.

– Vi har en utmaning gällande likvärdigheten i Linköpings skolor. Med en läsgaranti i årskurs 1 kan man tidigt ge stöd till de elever som behöver extra hjälp i skolan, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Samtidigt ger barn- och ungdomsnämnden ett nytt uppdrag för att stärka det pedagogiska innehållet i fritidshemmen och se över möjligheterna för barn med hemmavarande föräldrar att delta i fritidshemsverksamheten. Det är viktigt för att stärka likvärdigheten utifrån fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och samtidigt ge social gemenskap. För att stärka fritidshemmen skjuts drygt sju miljoner till i nämndens budget för 2018.

– Fritidshemmen bedriver en viktig verksamhet som vi vill fortsätta utveckla. I fritidshemmen stimuleras barn utveckling samtidigt som man får vara med kompisar. Förutom att satsa på fritidshemmen kommer fritidsklubbarnas verksamhet utvecklas för att ge fler barn en meningsfull fritid, säger Jakob Björneke (S).

För att ge fler barn en meningsfull fritid ska fritidsklubbar anordnas i Ryd, Berga och Skäggetorp för de barn som går i mellanstadiet. Verksamheten ska ske i samverkan med föreningar och organisationer inom civilsamhället och ge barnen möjlighet att testa och delta i olika aktiviteter. Totalt satsar nämnden 3,5 miljoner kronor på fritidsklubbar.

I barn- och ungdomsnämndens internbudget är lokalkostnaderna för 2018 i balans.

Ärende 2 och 3: Nya förskolor i Tornhagen och Sturefors

Fler förskoleplatser behövs i Linköping när kommunen växer. Under torsdagens nämnd fattar därför barn- och ungdomsnämnden beslut om nya förskolor i Tornhagen och Sturefors.

Vid Tornhagsskolan är behovet av fler förskoleplatser stort. Barn- och ungdomsnämnden gav under 2015 Lejonfastigheter i uppdrag att bygga en ny förskola vid Tornhagsskolan. Förseningar i upphandlingen har gjort att byggstart dröjt, men nu ska byggnationen sätta igång. Förskolan förväntas vara färdig till sommaren 2019.

– Förskolan är viktig för våra barns utveckling och vi behöver fler förskoleplatser i Linköping för att våra barn ska kunna gå i förskolan i sitt närområde, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Även i Sturefors behövs det fler förskoleplatser. Barn- och ungdomsnämnden vill därför upphandla en ny förskola på Björnbärsvägen och begär nu tillstånd av kommunstyrelsen att göra det. Fastighetsägaren vill skapa en förskola med upp till 160 platser som beräknas vara klar under våren 2019.

De ökade hyreskostnaderna för förskolorna kommer finansieras av barn- och ungdomsnämnden.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum