Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden: Fokus på ökat lärande och likvärdiga skolor

Dela

Linköpings kommun har väl fungerande skolor och förskolor och personaltätheten har höjts under 2017. Det visar verksamhetsberättelsen för 2017 som presenteras på dagens nämndmöte. En ny dom och fler elever gör att Linköpings kommun behöver göra förändringar i principerna för placering av elever till förskoleklass och grundskola.

Ärende 2: Fokus på ökat lärande och likvärdiga skolor

Linköpings kommun har väl fungerande skolor och förskolor och personaltätheten har höjts under 2017. Samtidigt är skolresultaten goda jämfört med liknande kommuner, men trots det lämnar alltför många elever grundskolan med otillräckliga kunskaper.

Maximalt lärande, likvärdiga möjligheter, lust och engagemang är barn- och ungdomsnämndens mål. Av nämndens verksamhetsberättelse för 2017 framgår att de två första målen delvis är uppnådda men att det tredje målet inte är uppnått.

– Personaltätheten i såväl förskola som grundskola har höjts. Det är positivt och ett resultat av målmedvetna satsningar för att öka likvärdigheten och maximera lärandet. Samtidigt ser vi hur vi behöver fortsätta jobba med att rekrytera fler förskolelärare och lärare till Linköpings kommun, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Bland det viktigaste för nämnden är att ge förutsättningar och verktyg för att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever. Skillnaderna i elevernas resultat är stor mellan elever i de socioekonomiskt utsatta områdena och övriga bostadsområden. Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen.

– Vi har förutsättningar att lyckas ännu bättre i Linköping. Därför behöver vi fortsätta arbetet med att ge skolan förutsättningar för att kompensera de olika förutsättningarna som våra barn och ungdomar har, säger Jakob Björneke (S).

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram är relativt konstant, om man räknar bort de elever som kommit till Linköping under de senaste fyra åren. Av de som inte klarar behörigheten är många nyanlända och har därmed gått färre år i Linköpings skolor.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett sammanlagt underskott på -20,6 miljoner kronor. Det motsvarar 0,7 procent av nämndens ram.Underskottet hänförs huvudsakligen till lokaler inom förskolan.

Ärende 4: Nytt sätt att placera elever när Linköping växer

Linköpings kommun behöver göra förändringar i principerna för placering av elever till förskoleklass och grundskola. Anledning är bland annat en dom som visar att nuvarande principer som de stora kommunerna har behöver förändras samt att Linköping elever blir allt fler.

Det finns flera anledningar till att en förändring av placeringsprinciperna behövs. En anledning är vägledande domstolsbeslut som visar att nuvarande principer behöver justeras. Ytterligare anledningar är att Linköping växer och eleverna blir allt fler, därför behövs rättssäkra principer samtidigt som nya principer också innebär att integrationen kan öka.

– Linköping växer och antalet elever ökar, samtidigt som vi behöver ta krafttag mot segregationen. Med en förändring av skolorganisationen är vår förhoppning av Linköpings skolor ska bli mer jämlika, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Idag gäller principen absolut närhet när fler elever söker till en skola än antalet platser. Från läsåret 2019/20 kommer elever istället att få sina skolplaceringar utifrån begreppet relativ närhet. Relativ närhet innebär att kommunen jämför varje elevs avstånd till sökt skola och närliggande skolor, med andra elevers avstånd från hemmet, och därigenom beräknar den kortaste vägen i jämförelse med övriga elever. Det nya systemet förutsätter att alla elever gör ett aktivt val.

Samtidigt ska nu antagningen till skolor med profiler ses över, detta då närhetsprincipen frångås vid val till skolor med profiler och inriktningar. Översynen kommer ske i dialog med idrottsrörelsen.

I juni 2018 ska skolchefen återkomma till nämnden med förslag till beslut gällande placeringsprinciper. Under hösten 2018 ska arbetet med profilskolor återrapporteras.

Förändringen är aktuell från läsåret 2019/20.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum