Linköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden: Syskonförtur tas bort i skolvalet

Dela

På ett extrainsatt sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden kommer beslut fattas om att inte tillämpa syskonförtur i skolvalet. Beslutet måste tas för att undvika lagbrott.

I november 2018 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om att tillämpa syskonförtur i valet till förskoleklass. Detta gjordes trots att rättsläget var osäkert eftersom nämnden ansåg det vara en bra reform som skulle hjälpa familjer med flera barn att få ihop livspusslet. På grund av att syskonförturen togs bort i maj 2018 när beslut om relativ närhet som urvalsprincip antogs behövde nämnden fatta ett nytt beslut om att tillämpa förturen.

En kammarrättsdom fanns vid tillfället om att syskonförtur inte var tillåtet, men den var överklagad. I slutet av februari 2019 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen besked om att prövningstillstånd inte ges och domen vinner därför laga kraft. Den förtur som nämnden beslutade om i november bryter därför mot lagen och behöver hanteras.

– Det är mycket olyckligt att Högsta förvaltningsdomstolen lämnat detta besked. Vi ville tillämpa syskonförtur i det här skolvalet eftersom det hjälper flerbarnsfamiljer att få ihop livspusslet. Rättsläget var oklart då men är det inte längre. Eftersom vi måste följa svensk lag tvingas vi nu ta bort syskonförturen. Nu är det upp till våra kollegor på riksplanet att ta upp frågan och möjliggöra syskonförtur i framtiden igen, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Som en följd av beslutet riskerar en mindre andel elever att få en annan placering än de hade fått om förturen hade tillämpats.

Barn- och ungdomsnämnden kallas till extra nämndsammanträde den 8 mars klockan 10.00.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum