Hjärnfonden

Barn springer för forskningen om barnhjärnan

Dela

Den 7 maj kommer skolelever från 415 grundskolor i Sverige springa Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet. Det är ett motions- och välgörenhetslopp till förmån för Barnhjärnfonden och hjärnforskningen. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så svåra att livet inte går att rädda. Idag vet vi för lite om barnhjärnan och det behövs mer forskning och kunskap.

Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp, där skolelever från hela Norden springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Från 2020 går stödet från Skolloppet i Sverige till Barnhjärnfonden, en del av Hjärnfonden. Förra året sprang över 125 000 barn välgörenhetsloppet och samlade in 5,6 miljoner kronor till forskningen om barnhjärnan.

- Vi är så oerhört tacksamma över alla skolbarn som engagerar sig för att bidra till hjärnforskningen. Den pågående pandemin har varit tuff för många barn och unga. De som redan mår dåligt blir mer sårbara av pandemin. Det finns risk för att dess följdverkningar kommer göra att ännu fler unga söker vård på grund av psykisk ohälsa. säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Barndomen är den period i livet då våra hjärnor är som mest formbara och sårbara. Barnforskning innebär att man måste ta speciell hänsyn till olika utvecklingsfaser. Barn drabbas även av andra sjukdomar än vuxna, uppvisar andra symtom och behöver därför specifik behandling. Barn är inte små vuxna.

- Året har också slagit extra hårt på alla de barn som redan innan pandemin hade svårt med förändringar och nya rutiner. Vi vet att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom mår bra av struktur, det slår hårdare när strukturer faller och blir extra utmanande för de barnen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan kan antingen vara medfödda eller förvärvade. Epilepsi, ätstörningar, Downs syndrom, narkolepsi, psykisk ohälsa, autism-spektrumtillsånd, ADHD och hjärnskador som uppstått vid fall eller våld, kognitiva utmaningar som många unga får efter tuff cancerbehandling är exempel på diagnoser som förändrar livet för många barn och deras familjer.

- Vi fick ett helt fantastiskt resultat i fjol, särskilt med tanke på rådande situation i världen. I en tid där det finns mycket oro, påverkas inte minst barnen. Till följd av covid-19 spenderar allt fler barn mycket tid i avskildhet och risken för ångest och oro ökar markant. Vi tog ett aktivt beslut att genomföra arrangemanget trots svåra tider, just för att lyfta frågor om barnhjärnan, ångest, oro, depression, funktionsnedsättningar och andra allvarliga hjärnsjukdomar i klassrummen. Det är så viktigt att inte glömma bort de tusentals barn som lider av hjärnans ohälsa, som i många fall mår ännu sämre under rådande världsläge, säger Paul Chronqvist Svensson Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon Sverige.

Var med i kampen och stöd den livsviktiga barnhjärnforskningen
Elever som deltar i Skolloppet kan välja att ingå i ett mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet. Pengarna betalas in till Team Rynkeby Fonden, som därefter donerar alla insamlade medel till Barnhjärnfonden och forskningen om barnhjärnan. Med anledning av pågående pandemi kan skolorna välja att springa i mindre grupper under vecka 19.

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, press- och marknadsansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Mikkel Thostrup Dahlqvist, PR & Communications Consultant, +45 2015 7076 mtd@team-rynkeby.com

Kontakter

Bilder

Om

Hjärnfonden
Hjärnfonden
Stora Nygatan 26
11127 Stockholm

08-4060800https://www.hjarnfonden.se/

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd. Vår vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Målet är att rädda liv, bidra till fler friskår och öka livskvaliteten för drabbade och närstående. För att uppfylla visionen och nå de långsiktiga målen arbetar vi med två ändamål: insamling och finansiering av den bästa svenska hjärnforskningen, samt kunskapsspridning och påverkansarbete för hjärnans område. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och företagssamarbeten

Följ Hjärnfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hjärnfonden

16 miljoner till Hjärnfonden från Postkodlotteriet19.3.2021 16:12:00 CET | Pressmeddelande

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga förmånstagarfest den 19 mars tilldelades Hjärnfonden 16 miljoner kronor. Postkodlotteriet delade ut överskottet till 58 ideella organisationer, ett initiativ som bygger på övertygelsen om att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en bättre värld. – Stödet från Svenska Postkodlotteriet är mycket värdefullt och ett viktigt bidrag för att driva svensk hjärnforskning framåt. Med mer forskningspengar kan vi hitta bättre botemedel och behandlingar så vi kan rädda fler liv, öka livskvalitén och ge fler friska år till många fler, säger Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden. Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och betalar för en lott varje månad. Detta genererar ett överskott som går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Postkodlo

Anställda inom välfärden i Västsverige larmar om för hög arbetsbelastning. Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:14:00 CET | Pressmeddelande

Tre av tio av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Av alla som är mer stressade nu upplever sju av tio anställda inom välfärden i Västsverige att det beror för hög arbetsbelastning. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Fler anställda inom välfärden i Östra Mellansverige larmar om för hög arbetsbelastning. Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:12:00 CET | Pressmeddelande

En tredjedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Östra Mellansverige är det område i landet där man i högst utsträckning upplever den farligt höga stressnivån. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Anställda inom välfärden i Sydsverige larmar om för hög arbetsbelastning Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv25.2.2021 09:11:00 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Hälften av alla anställda inom välfärden i Sydsverige upplever mer stress på arbetet under pandemin. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har dominerat sedan 2010. Hjärnfonden vill med 20 nya reformförslag sätta stopp för den ohållbara stressen.

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö.24.2.2021 13:18:00 CET | Pressmeddelande

Den ohållbara stressen måste få ett slut. Det är hög tid att flytta fokus från enskilda individers ansvar till ohållbara strukturer i arbetsmiljön. Arbetslivets villkor behöver reformeras. Vi vill se fler som på nationell nivå, liksom i regioner och kommuner såväl som på enskilda arbetsplatser tydligare står upp för arbetsmiljön och att reformer genomförs. Tillsammans representerar vi, medskribenter med Hjärnfonden, över en miljon medlemmar och medarbetare i välfärdssektorn. Den nya arbetsmiljöstrategin som regeringen aviserade i förra veckan räcker inte. Sverige kan bättre. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning ökar risken för utmattningssyndrom, en hjärnsjukdom. Under pandemin har redan hårt pressade yrken arbetat ännu hårdare. Hjärnfonden har låtit 1000 slumpvist valda undersköterskor, lärare, läkare och sjuksköterskor svara på en enkätundersökning från SIFO inklusive ett vetenskapligt validerat stresstest. Den visar att 46 procent upplever mer stress idag jämfört med innan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum