Barncancerfonden

Barncancerfonden instiftar nationell arbetsgrupp för toxicitet och sena komplikationer

Dela

Barncancerfonden avsätter 20 miljoner kronor per år i fem år till forskning om komplikationer till följd av cancerbehandling. Syftet är att hitta sätt att förebygga uppkomst av sena komplikationer, att utveckla skonsammare behandlingsmetoder för framtidens barncancerpatienter, men också att förbättra livskvalitén hos de som lever med sena komplikationer idag.

– Intensiv forskning har lett till en förbättrad överlevnad för barn med cancer. Vi står nu inför en ny era, där målsättningen är att på lång sikt kunna ge barnen ett bättre liv, säger ordförande för arbetsgruppen professor Arja Harila-Saari vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Barn med cancer löper stor risk att drabbas av både akuta reaktioner under själva behandlingen och sena komplikationer långt efter att den avslutats. Orsaken är att de behandlingar som barnet genomgår ofta är extra tuffa för en liten kropp som fortfarande växer och utvecklas. I dagsläget drabbas cirka 70 procent av de barn som får cancer av sena komplikationer, varav ungefär en tredjedel räknas som allvarliga eller potentiellt livshotande. Problemen kan uppstå så lång tid som 20–30 år efter avslutad behandling. Vanliga komplikationer är till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiva- och hormonella problem.

Sedan 2016 finns ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. Enligt programmet ska alla vuxna individer som har behandlats för cancer under barn- och ungdomsåren erbjudas uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass. 

För att ytterligare förbättra förutsättningarna har Barncancerfondens styrelse beslutat att avsätta upp till 20 Mkr/år under en femårsperiod med start 2022. Det långsiktiga målet är att Sverige ska bli ett föregångsland vad gäller att förebygga komplikationer och utveckla skonsammare behandlingsmetoder och för hur individer som behandlats för barncancer följs upp och tas om hand efter avslutad behandling.

– Vi är väldigt glada över att kunna göra den här viktiga satsningen, vi vill ju att framtidens barncanceröverlevare ska få leva sina liv så komplikationsfria som möjligt. De kommande fem årens forskning blir ett viktigt steg på vägen, säger Kerstin Sollerbrant, senior forskningsexpert på Barncancerfonden.

I och med satsningen tillsätts en nationell professionsstyrd multidisciplinär arbetsgrupp, Nationella ArbetsGruppen för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK), ledd av professor Arja Harila-Saari vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Arbetsgruppen, som kommer att bestå av representanter från landets sex barncancercentra, har i uppdrag att ytterligare specificera hur den strategiska satsningen kan utformas och implementeras. Till sin hjälp kommer arbetsgruppen också att ha en anställd projektledare.

 

Arbetsgruppen NAG-TSK

Stockholm: Professor/överläkare Klas Blomgren 

Göteborg: MD PhD Aron Onerup 

Umeå: Överläkare Per Erik Sandström 

Lund: MD PhD Anna Sällfors Holmqvist

Uppsala: MD PhD Kim Ramme 

Linköping: Meddelas senare

  

Arbetsgruppen NAG-TSKs uppdrag

I den multidisciplinära arbetsgruppens uppdrag ingår:

  • Att arbeta med att ta fram förslag på hur en effektiv och innovativ forskningssatsning kan utformas.
  • Att i nära samverkan med andra aktörer och arbetsgrupper, framför allt Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer, SALUB och Uppföljningsmottagningarnas nätverk, se till att SALUB-registret har de funktioner och den kvalitet som krävs för att på bästa sätt stötta både långtidsuppföljning och forskning inom området akut toxicitet och sena komplikationer.
  • Att i nära samverkan med andra aktörer och arbetsgrupper verka för att förbättra uppföljning och kliniskt omhändertagandet av individer som behandlats för barncancer, samt att utarbeta konkreta förslag på hur vården i Sverige bör utformas för att bäst möta de behov som tidigare barncancerpatienter som lever med sena komplikationer har.
  • Att knyta till sig relevanta samarbetspartner i ett större nätverk. Det kan vara till exempel forskare verksamma inom området som inte ingår i själva arbetsgruppen, patientrepresentanter och vårdvetenskapsrepresentanter. Till nätverket kan värdefull kompetens från andra kliniker och/eller forskare utanför barncancerområdet adjungeras, liksom framstående internationella representanter för forskning.

Kontaktinformation:

Arja Harila-Saari, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Telefon: 072 238 0533
Mejl: arja.harila-saari@kbh.uu.se 

Kontakter

Bilder

Arja Harila-Saari. Foto: Mikael Wallerstedt
Arja Harila-Saari. Foto: Mikael Wallerstedt
Ladda ned bild

Länkar

Om

Barncancerfonden
BarncancerfondenBarncancerfonden har sedan 1982 arbetat för att varje cancerdrabbat barn och familj ska överleva, och leva ett gott och långt liv. För att bekämpa barncancer och dess olika konsekvenser utgår Barncancerfondens verksamhet från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information.

Sedan 1982 har överlevnaden ökat till cirka 85 procent, men barncancer är trots detta fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-14 år i Sverige. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.

Följ Barncancerfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Barncancerfonden

Week of Hope är tillbaka – eventveckan med insamlingar arrangerade av privatpersoner och föreningar i hela Sverige13.5.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

23–29 maj är det dags för Week of Hope, eventveckan då eldsjälar ute i landet får möjlighet att arrangera ett eget insamlingsevent för att samla in pengar till arbetet mot barncancer. Under veckan anordnas olika aktiviteter av privatpersoner och föreningar i hela landet för att samla människor i en rolig aktivitet och möjligheten att bidra till Barncancerfondens viktiga arbete.

Sveriges första toppmöte om barncancer – för barncancerdrabbades rätt till ett fullvärdigt liv4.5.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 11 maj anordnas Sveriges första toppmöte om barncancer. Där samlas ledande experter och politiker för att tillsammans med barncancerdrabbade barn och familjer diskutera långsiktiga lösningar för alla drabbade. Familjer som drabbas av barncancer påverkas livet ut. Av de som överlever barncancer drabbas 70 procent av komplikationer som kan bli märkbara först många år efter avslutad behandling och som ofta kräver omfattande och livslånga insatser.

Risk för svåra individuella och samhälleliga konsekvenser om inte syskon till barn med cancer får rätt stöd11.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan alla barn som insjuknar i cancer har ett eller flera syskon*. Dessa syskon är särskilt utsatta då deras behov riskerar att försummas då fokus ofta läggs på det cancersjuka barnet. Studier visar att många syskon blir ensamma, betygen kan försämras och förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden försvagas**. I Barncancerfondens rapport De osynliga syskonen presenteras konkreta förslag till förbättrat stöd för syskon till cancersjuka barn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum