Barncancerfonden

Barncancerrapporten 2017: Cancersjuka barn måste få samma tillgång till nya läkemedel som vuxna

26.4.2017 06:00 | Barncancerfonden

Dela

Idag släpper Barncancerfonden sin årliga rapport. Den handlar om den nya generationens cancerbehandlingar, de som skulle kunna rädda fler dödssjuka barn till livet. Men majoriteten av de nya cancerläkemedlen testas bara på vuxna cancerpatienter, och blir därmed sällan tillgängliga för barn.

Sedan 1970-talet har överlevnaden i barncancer ökat stadigt och idag överlever omkring 80 procent av de barn som drabbas av cancer. För att ännu fler barn i framtiden ska överleva krävs dock nya behandlingsmetoder vid sidan av traditionell behandling i form av operation, cytostatika och strålning. Forskningen inom innovativa cancerbehandlingar går snabbt framåt, och nu kommer en fjärde behandlingsform bestående av immunterapi och andra biologiska och målinriktade läkemedel.

Den nya generationens cancerläkemedel ger patienter hopp för framtiden. Men majoriteten av de nya läkemedlen testas bara på vuxna patienter, trots att de även skulle kunna rädda cancersjuka barn till livet.

– Att 80 procent av barnen överlever sin cancer räcker inte. För att höja denna siffra krävs engagemang från samhälle och läkemedelsbolag, samt att läkare och sjuksköterskor ges tid och möjlighet att forska. I årets Barncancerrapport presenterar vi en rad åtgärder för att med gemensamma krafter nå fram till vårt mål – att inget barn ska dö i cancer, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Barn som får cancer behandlas inte på samma sätt som vuxna cancerpatienter. Barnens kroppar är inte färdigväxta och deras hormonuppsättningar ser annorlunda ut. När den nya generationens läkemedel nu blir en möjlighet till bot behöver de också prövas på barn.

– Historiskt sett har det ansetts oetiskt att testa mediciner på barn. Det har lett till att barnläkare får pröva sig fram med vuxenmedicin när inget annat ger effekt. Ibland har det fungerat, ibland inte. Ibland leder många försök till kunskap som går att använda. Men det tar alldeles för lång tid och resultaten är inte vetenskapligt säkerställda. Under tiden dör barn i cancer, säger Kerstin Sollerbrant.

Fakta om barncancer
· Varje år insjuknar drygt 300 barn i Sverige i cancer.
· Cancer är det vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
· De vanligaste cancerdiagnoserna hos barn är leukemier och hjärntumörer.
· Den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer är 80 procent, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
· Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.

Länkar
Läs rapporten
Läs Kerstin Sollerbrants ledare och Barncancerfondens krav

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kerstin Sollerbrant, forskningschef, Barncancerfonden
Kerstin Sollerbrant, forskningschef, Barncancerfonden
Ladda ned bild

Länkar

Om

Om Barncancerfonden 
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Följ Barncancerfonden

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Barncancerfonden