Svenska kyrkan

Barnen i fokus under julkampanj

Dela

På söndag, den första advent, startar Svenska kyrkans årliga julkampanj med temat Låt fler barn få fylla fem. Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Målet är att samla in 42 miljoner kronor till insatser för att minska barnadödlighet.

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Foto: Eric Miller /IKON

Julkampanjen pågår mellan första advent (29/11) och trettondedag jul (6/1) och engagerar tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar med att sprida information och samla in pengar till människor som lever i utsatthet.

– I år kommer julkampanjens budskap Låt fler få fylla fem höras och synas i såväl kyrkor som på biografer och på sociala medier. Det känns fantastiskt att vi når ut till så många människor. Jag hoppas att de som hör budskapet vill vara med och bidra, så att fler barn kan få växa upp i trygghet. Genom kyrkans nätverk når vi de barn som står utan skyddsnät och som behöver oss, säger Susanna Olivin, projektledare för julkampanjen.

Kontakta gärna den lokala församlingen för att få information om aktiviteter under julkampanjen. Sök församling på www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

#5för5

Under julkampanjen kommer vi samla bilder på instagram, facebook och twitter där människor gör high five och taggar med ‪#‎5för5. För varje bild skänker ett företag fem kronor. Ju fler high fives, desto mer pengar till arbetet för alla barns rätt till ett tryggt liv.

Julkalenderblogg

Under julkampanjen kan du öppna ”dagens lucka” i kampanjens julkalenderblogg. Bloggarna är personliga upplevelser som olika människor inom Svenska kyrkans internationella verksamhet delar med sig av. Ärkebiskop Antje Jackelén inleder bloggen på första advent.

Alternativa julklappar

Inför jul finns också möjligheten att köpa julklappar i gåvoshoppen som förändrar världen.

Kyrkans roll

Svenska kyrkans internationella arbete verkar för en rättvisare värld genom att återställa utsatta människors hopp om förändring, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.

Kontakt

Susanna Olivin, projektledare för julkampanjen, 070-306 96 18

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum