BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barnets bästa måste beaktas i beslut om upphörande av LVU

Dela

Att fatta beslut om upphörande av tvångsvård utan att beakta barnets bästa kan aldrig vara rättssäkert. Bris är kritisk till slutsatserna i utredningen "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör", och vill istället se förslag som tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter.

Idag lämnar Bris in remissvar till utredningen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, även kallad ”Lex lilla hjärtat”. Syftet med utredningen var att bland annat titta på hur barnrättsperspektivet kan stärkas vid prövningen av om tvångsvård enligt Lagen om vård av unga, LVU, ska upphöra. Frågan aktualiserades med anledning den mycket tragiska händelse där ett treårigt barn dog i sina föräldrars vård sedan en längre tids familjehemsplacering upphört. 

Efter det uppmärksammade fallet skrev Bris i DN Debatt att vid bedömningen av om tvångsvård av ett barn kan upphöra, så måste det ingå en prövning av om upphörandet är i enlighet med barnets bästa.

Barnets bästa är en princip och metod som ska tillförsäkra att ett hållbart barnrättsperspektiv genomsyrar samtliga beslut som rör barn. Den aktuella utredningens slutsats är dock att det är rättsosäkert att väga in barnets bästa i prövningen av om tvångsvård kan upphöra.  Utredningen föreslår istället att frågan om det föreligger fortsatt risk att flytta tillbaka till sina vårdnadshavare ska prövas enligt en annan bestämmelse (flyttningsförbud). Bris ställer sig frågande till på vilket sätt detta blir mer tryggt, rättssäkert och stabilt för barnet som är tvångsplacerat. Istället anser Bris att prövningen av om tvångsvård kan upphöra ska regleras i en och samma bestämmelse. Prövningen måste göras i flera steg där det sista steget ska vara en bedömning av vad som är förenligt med barnets bästa.

– Bris är kritisk till att utredningen inte tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter. Utredningen saknar barns egna röster och vad förslagen innebär för barnets rätt till exempelvis liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa. Om barnets bästa inte ska få beaktas i bedömning av om tvångsvård kan upphöra, då undrar vi i så fall när lagstiftaren tänker ta barnets bästa på allvar, säger Anna Dorrian Werner, barnrättsjurist och påverkansansvarig på Bris. 

Bris vill nu se att regeringen tar till sig av kritiken till utredningen och gör en helhetsöversyn av LVU:n med ett tydligare barnrättsperspektiv, i likhet med de förslag som presenterades i LVU-utredningen 2015. 

Läs Bris remissvar i sin helhet här.

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer på www.bris.se

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kongress antar ny långsiktig plan: För alla barn, alltid29.5.2021 15:40:01 CEST | Pressmeddelande

Bris fyller 50 år och fortsätter att skapa engagemang. Under året som gått har Bris haft fler stödjande samtal med barn än någonsin, organisationen har fortsatt att ökat sitt medlemsantal samt ökat sina intäkter. Idag samlades Bris för kongress för att blicka framåt. Kongressen antog en ny långsiktig plan för organisationen, och tog bland annat beslut om att Bris ska arbeta aktivt för sänkt rösträttsålder.

Förslag om ny utlänningslag urholkar barnets mänskliga rättigheter6.5.2021 14:09:43 CEST | Pressmeddelande

Bris är kritisk till regeringens förslag till ny utlänningslag som ska ersätta den så kallade tillfälliga lagen, som upphör att gälla i juli. Det som framhålls som en förbättring är egentligen en försämring mot hur det tidigare varit, inte minst för barn. Samtidigt har nu M, KD, L och SD meddelat att de lägger fram ett eget förslag till riksdagen som innebär ytterligare åtstramningar i en redan begränsad ny utlänningslag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum