BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barnets bästa måste beaktas i beslut om upphörande av LVU

Dela

Att fatta beslut om upphörande av tvångsvård utan att beakta barnets bästa kan aldrig vara rättssäkert. Bris är kritisk till slutsatserna i utredningen "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör", och vill istället se förslag som tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter.

Idag lämnar Bris in remissvar till utredningen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, även kallad ”Lex lilla hjärtat”. Syftet med utredningen var att bland annat titta på hur barnrättsperspektivet kan stärkas vid prövningen av om tvångsvård enligt Lagen om vård av unga, LVU, ska upphöra. Frågan aktualiserades med anledning den mycket tragiska händelse där ett treårigt barn dog i sina föräldrars vård sedan en längre tids familjehemsplacering upphört. 

Efter det uppmärksammade fallet skrev Bris i DN Debatt att vid bedömningen av om tvångsvård av ett barn kan upphöra, så måste det ingå en prövning av om upphörandet är i enlighet med barnets bästa.

Barnets bästa är en princip och metod som ska tillförsäkra att ett hållbart barnrättsperspektiv genomsyrar samtliga beslut som rör barn. Den aktuella utredningens slutsats är dock att det är rättsosäkert att väga in barnets bästa i prövningen av om tvångsvård kan upphöra.  Utredningen föreslår istället att frågan om det föreligger fortsatt risk att flytta tillbaka till sina vårdnadshavare ska prövas enligt en annan bestämmelse (flyttningsförbud). Bris ställer sig frågande till på vilket sätt detta blir mer tryggt, rättssäkert och stabilt för barnet som är tvångsplacerat. Istället anser Bris att prövningen av om tvångsvård kan upphöra ska regleras i en och samma bestämmelse. Prövningen måste göras i flera steg där det sista steget ska vara en bedömning av vad som är förenligt med barnets bästa.

– Bris är kritisk till att utredningen inte tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter. Utredningen saknar barns egna röster och vad förslagen innebär för barnets rätt till exempelvis liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa. Om barnets bästa inte ska få beaktas i bedömning av om tvångsvård kan upphöra, då undrar vi i så fall när lagstiftaren tänker ta barnets bästa på allvar, säger Anna Dorrian Werner, barnrättsjurist och påverkansansvarig på Bris. 

Bris vill nu se att regeringen tar till sig av kritiken till utredningen och gör en helhetsöversyn av LVU:n med ett tydligare barnrättsperspektiv, i likhet med de förslag som presenterades i LVU-utredningen 2015. 

Läs Bris remissvar i sin helhet här.

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer på www.bris.se

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Idag fyller Bris 50 år: ”Nu är det dags för en ny bred mobilisering för att skydda barn från våld”1.9.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, för femtio år sedan, grundades folkrörelsen Bris – utifrån den då radikala idén att vuxna inte skulle slå sina barn för att uppfostra dem. Trots att samhället förändrats oerhört sedan dess är våld, övergrepp och kränkningar fortfarande bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris – och utsattheten finns främst i hemmet.

Var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden22.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra. – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Bris välkomnar åtgärdspaket och vill att insatser som rör barn prioriteras21.6.2021 13:35:19 CEST | Pressmeddelande

Givet att mäns våld mot kvinnor ofta även innebär våld mot barn välkomnar Bris regeringens presenterade åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som positivt att en rad av åtgärdspunkterna har ett tydligt barnrättsfokus och många viktiga delar rörande ett förebyggande arbete. För att det tilltänkta syftet ska uppfyllas och åtgärdsprogrammet ska få en riktig effekt måste det dock tillåtas kosta. Bris vill därför se att åtgärderna och insatserna prioriteras i den kommande höstbudgeten.

Bris stöttar dygnet runt – hela sommaren17.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Förra årets sommar liknade inget annat i Bris historia. Då fördubblades samtalen från barn som var nedstämda och oron inför hur pandemin skulle påverka tillvaron var stor. Under våren har trycket varit högt dygnet runt hos Bris. Nu lättas en del restriktioner efter en lång och påfrestande tid – men för många barn som befinner sig i utsatta situationer är sommaren fortfarande en utmanande period under året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum