BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barnets bästa måste in i lagen om vård av unga (LVU)

Dela

Bris välkomnar den alternativa LVU-utredningen och hoppas att de förslag som lämnats antas som lag, för att på allvar stärka den rättsliga positionen för barn som befinner sig i samhällets vård.

I tisdags, den 31 maj, röstade riksdagen igenom nya lagförslag från utredningen ”Lex Lilla hjärtat” som handlar om hur barnrättsperspektivet ska stärkas när tvångsvård enligt LVU (lagen om vård av unga) upphör. Utredningen har tidigare kritiserats, bland andra av Bris, för att inte innehålla förslag som i tillräcklig utsträckning förbättrar för barn i LVU-processen. Framför allt riktades kritik mot att utredningen inte tyckte att barnets bästa ska föras in som en egen grund i lagen vid beslut om fortsatt vård. På grund av kritiken fattade riksdagens socialutskott beslut om att en ny utredning skulle göras. Den alternativa utredningen fick till uppgift att särskilt utreda förutsättningarna för att föra in barnets bästa som en egen grund i LVU.

I den nya utredningen har Bris tillsammans med ett flertal andra barnrättsorganisationer deltagit i en referensgrupp och fört fram synpunkter kring nödvändiga förändringar för att stärka barnrättsperspektivet i lagen. Bris tycker att utredningen över lag har gjort ett bra arbete och håller med om majoriteten av de förslag som nu presenteras.

Det har nu gått drygt två år sedan barnkonventionen blev svensk lag. I allt fler domar och myndighetsbeslut hänvisas det till barnkonventionen och det är positivt att se att konventionen börjar göra skillnad för barn i praktiken. Varje avgörande som stärker barns rättigheter är ett framsteg och något som Bris efterfrågat och förväntat efter att konventionen blev lag. Det har även skett ett visst perspektivskifte i synen på barn där barn som egna rättighetsbärare har getts en starkare position i förhållande till andra intressen. Det perspektivskiftet har tyvärr inte fått genomslag när det gäller LVU. Enligt Bris utgår den nuvarande LVU-lagstiftningen fortfarande från ett vuxenperspektiv och de förslag som nu har röstats igenom baserat på ”Lex lilla hjärtat” är inte tillräckliga för att ändra på det.

– Anledningen till att det idag saknas ett tydligt barnrättsperspektiv i LVU menar Bris beror på att lagen fram tills nu har betraktats ur ett vuxenperspektiv och inte för att det saknas juridiska möjligheter att stärka barnets position i rättsprocessen. Det är därför viktigt att det perspektivskifte som anas inom andra rättsområden nu även ges genomslag i LVU. Förslagen i den nu aktuella utredningen ett viktigt steg i det arbetet, säger Julia Högberg, barnrättsjurist på Bris.

Bris välkomnar den alternativa LVU-utredningen och hoppas att de förslag som lämnats antas som lag, för att på allvar stärka den rättsliga positionen för barn som befinner sig i samhällets vård.

Läs Bris remissvar i sin helhet här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer på www.bris.se

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barnets rättigheter i praktiken – Bris valkrav8.6.2022 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

I september går Sverige till val. Trots att barnkonventionen har blivit lag efter förra valet, ser Bris att mycket finns kvar att göra för att barnets rättigheter ska tillgodoses. De senaste åren har samtalen till Bris ökat markant, inte minst handlar samtalen om barns mående och våld mot barn. Därför ligger Bris fokus i valet på de områden som är bland de vanligaste orsakerna när barn kontaktar oss – våld, skola och psykisk hälsa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum