BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barnets rättigheter i praktiken – Bris valkrav

Dela

I september går Sverige till val. Trots att barnkonventionen har blivit lag efter förra valet, ser Bris att mycket finns kvar att göra för att barnets rättigheter ska tillgodoses. De senaste åren har samtalen till Bris ökat markant, inte minst handlar samtalen om barns mående och våld mot barn. Därför ligger Bris fokus i valet på de områden som är bland de vanligaste orsakerna när barn kontaktar oss – våld, skola och psykisk hälsa.

Sedan förra valet har barnkonventionen blivit svensk lag och barnets rättigheter har stärkts. På pappret. I praktiken ser det annorlunda ut. Förra året hade Bris över 40 000 stödjande kontakter med barn. Alldeles för många barn berättar om rättigheter som kränkts, att inte bli lyssnad på eller få vara delaktig, och om avsaknad av framtidstro. I valet lyfter Bris tre områden som särskilt påverkar barn och där barns rättigheter tydligare måste tillgodoses – i praktiken.

– I vårt valarbete fokuserar vi på det samhälle vi vill se för barn. En trygg uppväxt fri från våld, ett samhälle som främjar psykisk hälsa och en bra skola för alla. Det är något som varje barn har rätt till och som alla borde kunna ställa sig bakom, men där vi ser att Sverige brister, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Det är stora skillnader i barns uppväxtvillkor och i den politiska debatten saknas många av de tidiga insatser som krävs för att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Därför lyfter Bris särskilt de insatser och förslag som innebär stärkt förebyggande arbete och åtgärder som på ett tidigt stadie möter utmaningar i barns liv, oavsett var de bor. Det handlar inte minst om skolans roll, där Bris ser vikten av att arbeta hälsofrämjande och att elevhälsan ska få resurser att inte bara behandla de elever som redan mår dåligt, samt tidiga insatser för att säkerställa att alla barn klarar skolans kunskapsmål.

– Barn behöver ges goda och hållbara förutsättningar att må bra och ha en trygg uppväxt. Vi på Bris ser att det finns mycket att göra på det området, säger Magnus Jägerskog.

Bris ser även att de stödjande insatserna måste stärkas. Det handlar bland annat om att öka kunskapen hos vuxna om hur de ska agera när de misstänker att ett barn far illa, samt att barn som mår psykiskt dåligt ska kunna få den hjälp de behöver från vården och att vårdkedjan hålls samman. Stödet till barn måste tillgängliggöras och möta det behov som finns. Bris lyfter därför att staten borde gå in och finansiera att den nationella stödlinjen för barn även fortsatt kan vara öppen dygnet runt, så att barn oavsett var de bor i landet eller när de behöver hjälp ska kunna vända sig till Bris.

För mer information om Bris valkrav läs här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum