Skolverket

Barngruppernas storlek fortsätter att minska

Dela

Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare jämfört med 5,2 barn året innan. Se bifogad statistik för just din kommun och ditt län.

– Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre. Detta eftersom vi vet att stora barngrupper medför många relationer för barnen att förhålla sig till. Men trots de förbättrade siffrorna så är vi medvetna om att det är en svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Barngrupperna mindre för yngre barn

Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015. Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 15,4.

– De senaste tre åren har vi på uppdrag av regeringen betalat ut drygt 2,3 miljarder i statsbidrag till kommuner och fristående förskolor som ska användas för att minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. För två år sedan införde vi också riktmärken, säger Magdalena Karlsson.

Personaltätheten förbättrades något

För att få en rättvisande bild av personalen i förskolan räknas antalet anställda om till heltidstjänster. Under 2017 ökade antalet heltidstjänster med 2,9 procent och antalet inskrivna barn med 1,8 procent. Detta gjorde att antalet barn per årsarbetare förbättrades något – från 5,2 till 5,1. Andelen med förskollärarexamen ökade med 0,9 procentenheter till 40,1 procent. Men totalt saknade nästan 30 procent någon form av utbildning för att arbeta med barn. Nedbrutet på kommunala respektive fristående förskolor var andelen 27 respektive 41 procent.

– Det är fortfarande ett problem att det är brist på utbildad personal. Detta gör att många av förskolorna tvingas anställa personal som saknar utbildning för att arbeta med barn. Välutbildad och kompetent personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson. 

För frågor kontakta

För frågor om förskolan kontakta Magdalena Karlsson, undervisningsråd, 08-527 334 41

För frågor om statistiken kontakta José Luis Berrospi, undervisningsråd, 08-527 333 56 eller Marta Rivelis, undervisningsråd, 08-527 331 59

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum