BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns åsikter och röster om framtidens vård

Dela

Idag lämnas delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU:2021:34). I utredningen har 700 barn, med Bris hjälp, bidragit med erfarenheter, kunskap och förslag på hur vården kan bli bättre för just barn.

”Ett av de största problemen som jag haft, och som många andra har, är att man inte vill öppna upp för folk för att man är rädd att de inte ska tro på en. När inte ens vuxna på barn- och ungdomshälsan tar mig seriöst, vet jag inte vad jag ska göra.” Citat från en 15-åring.

Idag lämnar utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” över sitt delbetänkande till socialminister Lena Hallengren. Som bilaga till utredningen finns även en sammanställning av 700 barns röster och erfarenheter, som Bris varit med och möjliggjort.

Barn är experter på sina egna liv och har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Därför är det centralt att barn involveras och görs delaktiga i frågor som påverkar deras liv.

Genom Bris metod Expertgrupp Barn har barn på fyra högstadieskolor runt om i landet under hösten fått möjlighet att uttrycka sin mening och ge konkreta förslag till utredningen och flera skolklasser har även deltagit i arbetet genom enkäter där de bidragit med sina erfarenheter och kunskap. Barn har även svarat på frågeställningar i en webbenkät på bris.se.

Några av de teman som barn har lyft fram handlar om att inte alltid veta var man kan få stöd och hjälp för olika saker, att det kan kännas svårt att själv ta kontakt med vården som minderårig och att elevhälsan inte upplevs tillgänglig. Hos de barn som medverkade fanns en utbredd upplevelse av att vuxna inte riktigt förstår eller lyssnar, och många betonade hur stress och framtidsångest påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt och hur viktigt det är att kunna få prata med någon om man mår.    

– Först och främst vill jag tacka alla de barn som deltagit och gjort sin röst hörd. Nu förväntar vi oss givetvis att utredningen låter sig påverkas och tar hänsyn till barns erfarenheter och tankar. Att barn inte bara erbjuds att säga sina åsikter som ett tillägg till beslut, utan också ges inflytande i hur framtidens vård utformas för att den ska kunna bli så bra och tillgänglig som möjligt för alla, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Ta del av bilagan med barns erfarenheter här.

Vill du veta mer om Expertgrupp Barn och hur din verksamhet kan skapa förutsättningar för ökad delaktighet och inflytande? Läs mer här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Förslag om ny utlänningslag urholkar barnets mänskliga rättigheter6.5.2021 14:09:43 CEST | Pressmeddelande

Bris är kritisk till regeringens förslag till ny utlänningslag som ska ersätta den så kallade tillfälliga lagen, som upphör att gälla i juli. Det som framhålls som en förbättring är egentligen en försämring mot hur det tidigare varit, inte minst för barn. Samtidigt har nu M, KD, L och SD meddelat att de lägger fram ett eget förslag till riksdagen som innebär ytterligare åtstramningar i en redan begränsad ny utlänningslag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum