Radiohjälpen

Barns överlevnad och särskilt utsatta grupper stöttas

Dela
Barns överlevnad. Särskilt stöd till flickor och kvinnor, samt ökad säkerhet för HBTQIA+-personer. Det är exempel på två nya projektbeslut som får stöd i Ukraina genom Radiohjälpen.
En flicka blåser såbubblor i den hårt drabbade staden Butja. Genom två nya projektbeslut stöttar Radiohjälpen särskilt utsatta grupper i anfallskriget mot Ukraina. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen
En flicka blåser såbubblor i den hårt drabbade staden Butja. Genom två nya projektbeslut stöttar Radiohjälpen särskilt utsatta grupper i anfallskriget mot Ukraina. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen

Stiftelsen Raiohjälpens akuta insamling för Ukraina påbörjades strax efter den ryska invasionen i februari 2022. Allmänhetens engagemang samlades genom omröstningen i Melodifestivalen, och konserterna Vi spelar för freden på Konserthuset i Stockholm, och Hela Sverige Skramlar för Ukraina på Avicii Arena. Tack vare allmänhetens gåvor stöttar Radiohjälpen tio olika partnerorganisationers arbete för att lindra nöden.

De senaste besluten omfattar:

Flickor, kvinnor och HBTQIA+-personer i nytt projekt 

När krig bryter ut och människor tvingas fly sina hem är vissa grupper mer sårbara än andra. Därför stöttas projekt som bland annat syftar till att möjliggöra att kvinnor och HBTQ-personers rättigheter inkluderas både i respons till den nuvarande krisen, och i en långsiktig återuppbyggnad av landet. Genom stöd till lokala kvinnorättsorganisationer kan projekt bemöta omedelbara behov i de områden där de verkar, men också arbeta på sikt mot en mer genusmedveten respons. Behoven varierar från stöd och hjälp vid flykt och boenden för internflyktingar, stöd till kvinnor och flickor, men även andra sårbara grupper som äldre och personer med funktionsvariationer. Stödet är också fokuserat på psykologiskt stöd och traumabearbetning, informationsinsatser kring säkerhet för HBTQIA+-personer samt att säkerställa tillgång till medicin, inklusive HIV-läkemedel. Stödet sker genom organisationen Kvinna till Kvinna och är på 4,8 miljoner kr.

Barns överlevnad får ytterligare stöd

Ett tilläggsbeslut om 5 miljoner kr har fattats för stöd till barns överlevnad. Exempelvis ges stöd till arbetet med särskilda center i gränsområden. Centren erbjuder stöd till ankommande familjer med bland annat skydd genom så kallade barnvänliga områden, samt juridiskt och psykosocialt stöd. Även distribution av filtar, kläder, vattendunkar och liknande omfattas av insatsen, liksom kontantstöd till familjer och utbildning till lokal personal i att identifiera och hantera ensamkommande barn. Totalt väntas ca 10 000 personer nås, varav hälften barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet är totalt 10 miljoner kr och sker via Rädda Barnen Sverige

Fler projekt som stöttas av Radiohjälpen

Fler projekt förutses beviljas inom kort. Följande omfattande projekt har beviljats av Radiohjälpen till ansökande partnerorganisationer:

Nödhjälp särskilt riktad till kvinnor och barn

Krigsdrabbade barn och kvinnor i regionerna Kiev, Sumy, Kherson, Zaporizhzhya och staden Kyiv får tillgång till omedelbar hjälp för att kunna återta sina liv och få möjlighet att delta i återuppbyggnaden av sina samhällen. Stödet är på 10 miljoner kr och kanaliseras via organisationen Erikshjälpen.

Matleveranser och förnödenheter

Kriget i Ukraina påverkar hela befolkningen, och projektet fokuserar på de stora behoven av mat. Människor flyr och marknader stänger ner, samtidigt som människors försörjningsmöjligheter uteblir i konflikten. Därför kommer organisationen ADRA Sverige genom detta projekt verka för att transportera in mat och andra förnödenheter (exempelvis filtar, generatorer, kläder, hygienartiklar) till de områden som inte har en fungerande marknad. Stödet är på 5 miljoner kr. 

Skydd till barn som tvingats på flykt

Med anledning av det mycket stora antalet barn som tvingats på flykt och därmed utsätts för stora risker är projektets fokus att stötta de barn och unga som är i störst behov av trygghet och skydd. Exempelvis planeras för att ge barn och deras vårdnadshavare juridiskt och psykosocialt stöd, men även stärka personal och volontärer inom den bredare barnskyddssektorn. Totalt stöd är 10 miljoner kronor, varav fem miljoner beviljades redan i mars och inkluderar stöd från Radiohjälpens kampanj Världens Barn. Stödet sker via organisationen Plan International Sverige

Rent vatten, sanitet och första hjälpen

Beviljade medel ska gå till bland annat arbete med vatten, sanitet och hygien, första hjälpen, skydd och psykosocialt stöd till människor i Ukraina. Även specifikt stöd till människor på flykt omfattas av insatsen, såsom filtar, hygienartiklar och skydd. Kapacitetsstärkande insatser för lokala föreningar inkluderas också, i syfte att kunna svara upp mot behov även framgent. Totalt väntas 2 miljoner människor nås. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via Svenska Röda Korsets arbete i Ukraina. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Trygghet, skydd och psykosocialt stöd

Projekt har fokus på trygghet och skydd, mental hälsa och psykosocialt stöd för människor som flytt Ukraina. Även kontantstöd till människor på flykt inkluderas, avsedda att användas till mat, hyra och övriga basbehov. Dessutom ska särskilda hygienpaket och medicinskt basmaterial distribueras inne i Ukraina. Totalt väntas 12 305 människor nås, varav cirka hälften barn. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via ACT Svenska Kyrkan. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Skydd, hälsa och psykosocialt stöd

Beviljade medel ska gå till bland annat skydd och utdelning av t ex filtar och hygienkit. Även psykosocialt stöd och hälsoinsatser för att förebygga smittsamma sjukdomar samt distribution av mediciner omfattas av insatsen, liksom psykosocialt stöd till sjukvårdspersonal och kontantstöd till människor på flykt. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via organisationen PMU. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Säkra platser för barn

Fokus är bland annat så kallade barncenter ”blå punkter” i Ukraina och vid gränsövergångar. Där bedöms passerande barns situation och riktade insatser med bland annat mat, medicin, sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds. Ensamkommande barn identifieras och registreras vid gränsen. Även generellt stöd till människor på flykt såsom mat, hygien och skydd av barn omfattas av insatsen, som väntas nå totalt 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via UNICEF Sverige. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Mediciner och krigskirurgi

Stöd ges till arbetet med medicinska och humanitära insatser i olika delar av landet för att möta de akuta behoven. Insatsen omfattar även att förse vårdinrättningar med medicinsk utrustning och att genom utbildning förbereda personalen för stora inflöden av skadade och för krigskirurgi. Löpande bedömningar görs för att kunna anpassa och utöka insatserna både i Ukraina och i angränsande länder utifrån de behov som uppstår. Stödet sker via Läkare utan gränser och är 3 miljoner kr.

Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrar särskilt med att stötta tre av de beviljade barnprojekten via Rädda Barnen, Plan Sverige och UNICEF Sverige.

Så bidrar du till att lindra nöden i Ukraina

Swisha valfritt belopp till 9019506, märk din gåva ”Ukraina”. Tack!

Så startar du en digital insamling för Ukraina

Här kan du starta en egen digital insamlingsbössa.

Tack till dig som bidrar till att lindra nöd i Ukraina.

Så gör projekten skillnad- fem kortfilmer

Radiohjälpens Ukrainainsamling har blivit en av de mest omfattande i stiftelsen historia med ca 130 miljoner kronor insamlade. För att undersöka hur pengarna gör skillnad besökte Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen Ukraina i slutet av september, ihop med ett filmteam bestående av producenten Allan Förberg och fotografen Pablo Torres. Verksamheten som filmats får stöd genom Radiohjälpen via organisationerna UNICEF och Läkare utan gränser. Filmerna ligger på SVT Play och sänds i SVT1 (broadcast) enligt följande:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En flicka blåser såbubblor i den hårt drabbade staden Butja. Genom två nya projektbeslut stöttar Radiohjälpen särskilt utsatta grupper i anfallskriget mot Ukraina. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen
En flicka blåser såbubblor i den hårt drabbade staden Butja. Genom två nya projektbeslut stöttar Radiohjälpen särskilt utsatta grupper i anfallskriget mot Ukraina. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Radiohjälpen
Radiohjälpen
Oxenstiernsgatan 26
105 10 Stockholm

08-7840000https://www.radiohjalpen.se/

Radiohjälpen förändrar liv och lindrar nöd genom att engagera, samla och aktivera viljan att stödja människor där det behövs som mest. Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio-och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål.

Följ Radiohjälpen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Radiohjälpen

Radiohjälpens Ukrainarespons - ett år efter invasionen24.2.2023 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Cirka sex miljoner människor får stöd tack vare allmänhetens gåvor till Ukraina via Radiohjälpen. Det omfattande akutstödet sker bland annat genom mat, rent vatten, sjukvård och mediciner och särskild hjälp till barn. Engagemanget fortsätter ett år efter den ryska invasionen. ”Budskapet från det svenska folket är tydligt: Ukrainas folk står inte ensamma”, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum