NTF

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

Dela

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentligen för våra barn? NTF:s årliga och nationella hastighetsmätning i tätort visar att nära hälften kör för fort på kommunala 40-sträckor. Utöver det bedöms cirka hälften av alla kommunala gång-, cykel- och mopedpassager över gata hålla låg säkerhetskvalitet.

Men höga hastigheter och otrygga passager i våra tätorter medför inte bara en förhöjd risk att skadas allvarligt eller dödas i en trafikolycka. Otryggheten får till exempel föräldrar att skjutsa sina barn till skolan i stället för att låta dem gå och cykla. Den stora förloraren blir barnen som fråntas chansen till daglig motion och den utveckling som det innebär att bemästra och utforska sin omvärld. Men höga hastigheter påverkar naturligtvis även miljön och den allmänna trivseln i våra städer. När gående och cyklister upplever otrygghet och i stället tar bilen, innebär det hundratusentals onödiga bilresor dagligen.

En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar. För att en skolväg ska kunna anses som helt säker krävs att alla korsningar där barn och motorfordon samsas är hastighetssäkrade. Med hastighetssäkrade menas att det finns ett farthinder eller liknande som säkerställer att hastigheten hos motorfordonet inte överstiger 30 km/tim. En planskild korsning med tunnel under eller bro över vägen är ännu bättre för både trafiksäkerheten och framkomligheten.

- Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Barnens begränsningar gäller bland annat sådant som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera seende, skilja på höger och vänster, göra flera saker samtidigt, och bedöma risker. Men med rätt förutsättningar i form av en säker skolväg kan man låta yngre barn gå eller cykla till skolan utan någon vuxens sällskap, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Lagom till skolstart lanserar NTF tävlingen #minskolväg 2021. Syftet är att skapa ett intresse för barnens skolväg hos barn, föräldrar och skola. Genom att kartlägga barns skolväg ökar medvetenheten om riskerna, men även möjligheterna för barn att gå eller cykla till skolan synliggörs. Föräldrar uppmuntras att hjälpa till med undersökningen. Vår förhoppning är att det intresse som då startar hemma och den kunskap som vårt verktyg ger, ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid.

Läs mer: minskolvag.se

- Vi bjuder för sjätte året i rad in både enskilda elever och klasser till att tävla om 10 000 kronor till klassen. Man tävlar genom att reflektera över sin skolväg och kartlägga de punkter där man på väg till och från skolan samspelar med motorfordon. Vi vill med verktyget #minskolväg som bedömer om en korsning är säker eller inte, ge föräldrar ett stöd innan de beslutar om det är möjligt att låta barnen gå eller cykla till skolan på egen hand. Fördelen med att barn och föräldrar genomför kartläggningen tillsammans är att man gemensamt reflekterar över riskerna i trafiken och övar in skolvägen. Att klara av att gå eller cykla på egen hand till skolan kommer inte av sig själv utan kräver träning och erfarenhet. En förutsättning är dock säkra skolvägar och här återstår det mycket att göra för Sveriges kommuner. I första hand behöver man säkerställa att de passager barnen använder för att ta sig till och från skolan i mycket högre utsträckning är hastighetssäkrade, avslutar Marie Nordén.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

NTF
NTF
Skytteholmsvägen 2, 1 trp
171 44 Solna

https://ntf.se/

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Följ NTF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTF

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!1.7.2021 07:40:17 CEST | Pressmeddelande

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och antalet allvarligt skadade med 10 procent under det tredje kvartalet jämfört med resten av året. Det beror oftast på att hastigheten är högre när olyckan väl inträffar och att det är fler oskyddade trafikanter ute. Vägarna är fina och många har bråttom till sitt resmål. Trafikintensiteten är hög och många kör längre än vad de är vana vid och blir trötta. Bilen är också tyngre lastad än vad den vanligtvis är.

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare17.6.2021 08:03:05 CEST | Pressmeddelande

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon. Det beror delvis på att vi har en åldrande befolkning där ett ökat behov medför att antalet fordon blir fler. Men det beror sannolikt också på brister i utbildningen vid förskrivningen av fordonet och avsaknaden på utbildningskrav vid privatköp.

Alla kan påverka trafiksäkerheten…31.3.2021 15:17:00 CEST | Pressmeddelande

Lagom till påsk lanserar NTF kampanjen ”Hur kan du bidra?”. Tanken är att alla kan göra något när det gäller trafiksäkerheten. Det behöver inte kosta något eller vara väldigt svårt men kan betyda jättemycket - både för din egen säkerhet, andras säker och samhället i stort. Kampanjen går ut på att man lovar att försöka bidra utifrån sina egna förutsättningar, och belöningen blir en säkrare trafik för alla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum