Universitetssjukhuset Örebro

Barns smärtlindring är otillräcklig efter halsmandeloperation

Dela

Varje år får cirka 9 000 barn och ungdomar i Sverige sina halsmandlar bortopererade. Barnet får oftast åka hem samma dag och återhämtningen sker i hemmet. Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar hur viktigt det är med rätt smärtlindring. ”Jag såg i min studie att barnen hade betydande smärta och inte alltid fick tillräcklig smärtbehandling”, säger forskaren Fredrik Alm.

Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Foto: Elin Abelson.
Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Foto: Elin Abelson.

I hans forskning framkom det att barnen och deras närstående rapporterade betydande smärta hos barnen under flera dagar. De fick fylla i en smärtdagbok under tolv dagar.

– Vi kunde notera att barnen inte fick smärtstillande regelbundet i hemmet. Speciellt kunde vi se avsaknad av doser sen kväll och natt. Många barn är även i behov av något mer smärtstillande läkemedel än kombinationen paracetamol och ibuprofen. De behöver något ytterligare att ta till när smärtan är som svårast, säger Fredrik Alm, anestesisjuksköterska på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.  

Viktigt med bred behandlingsapproach

När barnen inte får rätt smärtlindring får de problem med att äta och dricka, vilket kan leda till att barnets återhämtningsprocess påverkas negativt.  

– Det är viktigt att de får en smärtbehandling som inkluderar både farmakologisk och icke farmakologisk behandling, så de kan börja återgå till normal aktivitet. Något som brukar uppskattas av barnen är när de får isglass. Det kyler skönt operationssåret i halsen och de får samtidigt i sig vätska, berättar han.

Familjerna behöver lättillgänglig information för att kunna ge säker vård

För att familjerna ska kunna ge säker vård hemma behöver de förberedas. Som det är utformat idag får familjen olika information beroende på vilken region de bor i.

– Det är av betydelse att informationen är åldersanpassad till barnet och att den vårdande personalen säkerställer att barnet och anhöriga har uppfattat informationen rätt. Jag tycker att det är bra om de kan få information redan vid beslut om att operationen ska utföras. Sedan behöver barnet förberedas för att få en realistisk bild hur det kommer att vara och kännas efter operation, vilka som är de vanliga besvären och hur de kan behandlas både farmakologiskt och icke farmakologiskt, förklarar han.

Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Därför är det angeläget att föräldrarna får kunskap hur barn uttrycker sin smärta. En del utrycker tydligt sin smärta medan andra kan bli tysta och inneslutna.

– I min forskning har både barnen och föräldrar fått rapportera om återhämtningen i hemmet, men fokus har varit att lyfta barnets perspektiv, avslutar Fredrik Alm.

Faktaruta

Halsmandeloperation, så kallad tonsilloperation, är en av de vanligaste operationerna som utförs på barn och ungdomar och operationen utförs oftast dagkirurgiskt. Den vanligaste indikationen för operation utgörs av andningsbesvär orsakat av förstorade tonsiller medförande andningsproblem under sömn, orolig nattsömn, snarkningar och ibland andningsuppehåll. En annan vanligt förekommande operationsindikation utgörs av infektionsrelaterade besvär såsom återkommande halsinfektioner med feber och halsont.

Vid frågor kontakta
Fredrik Alm
Anestesisjuksköterska
Anestesi- och intensivvårdskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: fredrik.alm@oru.se
Telefon: 073 - 664 22 12

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Foto: Elin Abelson.
Det är viktigt att barnens smärta uppmärksammas och behandlas. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Fredrik Alm, anestesisjuksköterska på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Fredrik Alm, anestesisjuksköterska på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Fredrik Alm. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Fredrik Alm. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Örebroare med på lista över världens mest framstående forskare19.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

På listan med över 6 600 betydande forskare i världen är cirka 50 forskare från Sverige. En av dem är Magnus Unemo, molekylär mikrobiolog på Universitetssjukhuset Örebro och docent på Örebro universitet. ”Jag känner mig enormt hedrad att omnämnas på denna lista tillsammans med många mycket prominenta forskare i allehanda discipliner och från många länder globalt”, säger han.

Unik forskning i Örebro ger säkrare operation vid tjock- och ändtarmscancer18.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år får cirka 6 000 individer tjock- och ändtarmscancer. Mer än 4 000 individer behöver opereras. Under operationen är den mest oroande komplikationen att det blir ett läckage i skarven mellan tarmändarna efter att tarmbiten med cancer tagits bort, vilket kallas anastomosläckage. ”Syftet med forskningen var att hitta sätt att tidigt identifiera anastomosläckage och sedan behandla det”, säger forskaren Ioannis Oikonomakis.

4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin18.10.2021 09:01:49 CEST | Pressmeddelande

Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi kommer att införa programmet Safewards för att minska våldet på psykiatrins vårdavdelningar i landet”, säger han.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum