Akademiska sjukhuset

Barnsjukvård i hemmet firar 25 år

Dela

Den 1 februari har det gått 25 år sedan barnsjukvård i hemmet startade på Akademiska sjukhuset. Målgruppen är ett 70-tal patienter, framförallt för tidigt födda eller barn med någon medfödd sjukdom som behöver andningshjälp. Vårdbehoven varierar, från viktkontroll och matråd några gånger i veckan, till vad som kan liknas vid intensivvård med exempelvis respiratorbehandling i hemmet.

Teamet inom barnsjukvård i hemmet hjälper bland annat för tidigt födda barn i behov av andningshjälp. Bakre raden från vänster: Caroline Lund, Anna Sjölund, Eva Lundberg, Karin Holmgren och Maria Qvarnström. Främre raden Ann Edner (med hundarna) och Maria Norman.
Teamet inom barnsjukvård i hemmet hjälper bland annat för tidigt födda barn i behov av andningshjälp. Bakre raden från vänster: Caroline Lund, Anna Sjölund, Eva Lundberg, Karin Holmgren och Maria Qvarnström. Främre raden Ann Edner (med hundarna) och Maria Norman.

-  För oss är det viktigt att se det friska i varje barn. Barnsjukvård i hemmet ska vara en brygga mellan Akademiska sjukhuset och den öppna vården. Innan barnen skrivs ut för vård hemma måste de dock vara medicinskt stabila, även om vårdbehovet kan vara mycket omfattande. Och föräldrarna måste vilja och våga åka hem trots detta eftersom de involveras i barnets vård, säger Karin Holmgren, undersköterska och samordnare för barnsjukvård i hemmet på Akademiska sjukhuset.

När verksamheten startade våren 1996 såg man ett behov av avancerad eftervård hos barn som intensivvårdades direkt efter födseln och behövde andningsstöd efter att de var färdigbehandlade.

- Då som nu är vårdbehoven mycket varierande. Vissa familjer hjälper vi en kort tid efter utskrivning för att bli färdigbehandlade, andra behöver hjälp i flera år. Det kan till exempel handla om barn som är trakeotomerade, vilket innebär att de andas med hjälp av ventilator,
där behovet av andningsstöd ofta kvarstår i flera månader och i vissa fall år, berättar Karin Holmgren.

Barnsjukvård i hemmet tillhör idag intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F på Akademiska Barnsjukhuset. Sedan hösten 2020 består bemanningen av en läkare, fem sjuksköterskor och en undersköterska.

- Våra vanligaste patienter är för tidigt födda barn eller barn med någon medfödd sjukdom där andningshjälp är nödvändig. Vi har även äldre barn, upp till 18 år, där andningsproblemen kommer senare i livet, berättar Karin Holmgren.

Personalen finns tillgänglig alla vardagar med hembesök, telefon eller videobesök. Hembesök görs ofta i team och kan handla om allt från vikt med matplanering till omläggningar, provtagning och uppföljning av respiratorinställningar. Ibland följer sjukhushundarna med för att avdramatisera obehag vid besöket tex vid provtagning, sondsättning med mera. Man utbildar även föräldrar och assistenter samt ansvarar för medicinteknisk utrustning.

- I framtiden hoppas vi kunna hjälpa fler avdelningar så att barn med familj fortare kan komma hem och inte behöva lika många återbesök sjukhuset, säger Karin Holmgren.

Läs mer om verksamheten.


För mer information, kontakta:

Karin Holmgren, undersköterska och samordnare för barnsjukvård i hemmet och andningsregistrering, intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F
Akademiska Barnsjukhuset
tel: 018-617 37 46 eller 072-201 58 27
e-post: karin.holmgren@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Teamet inom barnsjukvård i hemmet hjälper bland annat för tidigt födda barn i behov av andningshjälp. Bakre raden från vänster: Caroline Lund, Anna Sjölund, Eva Lundberg, Karin Holmgren och Maria Qvarnström. Främre raden Ann Edner (med hundarna) och Maria Norman.
Teamet inom barnsjukvård i hemmet hjälper bland annat för tidigt födda barn i behov av andningshjälp. Bakre raden från vänster: Caroline Lund, Anna Sjölund, Eva Lundberg, Karin Holmgren och Maria Qvarnström. Främre raden Ann Edner (med hundarna) och Maria Norman.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum