Tekniska verken i LinköpingTekniska verken i LinköpingTekniska verken i Linköping

Bästa Världen - nytt utbildningsprojekt för en hållbar planet

Dela

Under höstterminen drar utbildningsprojektet Bästa Världen igång. Det är ett pilotprojekt i samarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark. Syftet är att lära barn och ungdomar i årskurs 2, 5 och 8 att tänka mer hållbart - både miljömässigt och socialt - på individnivå men även med ett lokalt och globalt perspektiv.

 - Vi vill ge elever möjlighet att lära om hållbarhetsfrågor på ett lustfyllt och engagerande vis. Det handlar om att stärka elevers handlingskompetens i att bidra till en bättre värld på ett konkret vardagsnära sätt mot bakgrund av kunskap om de större sammanhangen. Ytterst handlar det om att göra skillnad för varje elev, det är deras framtid det handlar om, säger Madeleine Zerne, Områdeschef på Linköpings kommun. 

Under hösten jobbar de klasser som är med i projektet med hållbarhetsfrågor i skolan och på fritidshemmen. Till sin hjälp har de en webbplattform på tekniskaverken.se, som är framtagen av Tekniska verken i ett samarbete med rektorer och pedagoger i kommunen, som sett till att projektet förankrats i läroplanen. 

I projektets första steg lär sig eleverna hur vatten, avfall och energi fungerar i Linköping. Nästa steg är ett besök på Kolmårdens djurpark där eleverna får knyta an till de olika temaområdena som de läst om, och lära sig mer om hur man kan jobba för en hållbar balans mellan djur, natur och människa i ett större perspektiv. Sista steget handlar om att fundera över vad var och en själva kan göra för att leva mer hållbart i vardagen. Tanken är att ge eleverna möjlighet att på ett lustfyllt sätt lära sig att bidra till en mer hållbar värld.

- Genom att synliggöra Tekniska verkens vardagsnära tjänster kan vi konkretisera vad hållbarhet kan vara och hur ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner hänger ihop. Förståelsen och känslan av att vara en del av smarta, resurseffektiva samhällssystem hoppas vi kan förstärka intresset och nyfikenheten för undervisning och lärande kopplat till detta, säger Johnnie Aronsson på Tekniska verken.

-Bästa Världen ger oss helt nya möjligheter att inspirera och lära barn och ungdomar om hållbar utveckling. Samarbetet ligger helt i linje med djurparkens arbete att bevara utrotningshotade djurarter och skapa ett större engagemang för djur och natur. Vi ser varmt fram emot att välkomna Linköpings kommuns elever till oss på Kolmården, säger Björn Kjellman, utbildningschef på Kolmårdens djurpark.

I projektet Bästa Världen ingår drygt 2 250 elever.

Årskurs 2 inriktar sig på vårt viktigaste livsmedel vatten, som rör sig runt på jorden i ett ständigt kretslopp. 

Årskurs 5 fokuserar på avfall, där ingenting försvinner och allting kommer någonstans ifrån. Det handlar om att vara rädd om resurserna.

Årskurs 8 jobbar med energifrågor. Vad använder vi energi till? Var kommer den ifrån? Hur kan vi använda den smartare? 

Här finns webbplattformen


För mer information kontakta gärna:

Madeleine Zerne, Områdeschef Linköpings kommun, 013-26 30 19
madeleine.zerne@linkoping.se

Johnnie Aronsson, projektansvarig, Tekniska verken, 013-20 82 37
johnnie.aronsson@tekniskaverken.se

Björn Kjellman, Utbildningschef Kolmårdens djurpark, 010-708 75 42
bjorn.kjellman@kolmarden.com

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Uppdatering: Vattenläckan i Vikingstad lagad11.4.2019 13:46:06 CESTPressmeddelande

Den vattenläcka som uppstod i Vikingstad under torsdagsmorgonen är nu åtgärdad, och det är nu normala förhållanden i vattenleveransen. Dock kan det förekomma missfärgat vatten som inte är farligt att dricka. Under morgonen uppstod en vattenläcka i Vikingstad utanför Linköping. Läckan påverkar även omkringliggande orter, som exempelvis Sjögestad, Nykil och Västerlösa. Det är ännu oklart vad läckan beror på, men den uppstod i samband med ett grävarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum