Svenska institutet för standarder, SIS

Bättre beslut när miljöpåverkan uttrycks i pengar

Dela

En ny ISO-standard ska hjälpa företag att värdera sin miljöpåverkan. Initiativet är svenskt. SIS, Swedish Standards Institute, har lett det globala arbetet med initiativtagaren Swedish Life Cycle Center vid Chalmers och dess samarbetspartners. – En anledning till att hållbar utveckling inte går tillräckligt snabbt är att den inte är hopkopplad med ekonomin säger Bengt Steen vid Swedish Life Cycle Center.

Standarden ISO 14008 innehåller vägledning om monetär värdering, definierar termer och ställer krav på redovisning av hur ett monetärt värde har tagits fram.

– Experten talar sitt språk, företagsledningen sitt och de negativa miljöeffekterna förblir ofta siffror på ett papper. Genom att översätta miljöfrågor till pengar blir det enklare att se helheten och ta strategiska beslut, säger Bengt Steen, professor emeritus och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram standarden.

Med monetär värdering av miljöaspekter värderar man användning av naturresurser, såsom energiåtgång, materialanvändning och utsläpp till vatten, luft och mark och ser hur ekosystem påverkas genom försurning eller växthuseffekten.

Men organisationer räknar på olika sätt. Den nya standarden ska bland annat bidra till ett gemensamt språk och vägledning vid val av metod. Standarden riktar sig till alla organisationer som behöver ett verktyg för att göra monetär värdering av sin miljöpåverkan. Den kan användas av företag inför investeringar, inköp, eller vid miljömedveten design av produkter och vid finansiella beslut. Den kan också ge underlag för miljöredovisning.

– Genom att monetärt värdera ingrepp på miljön, till exempel ett tilltänkt brobygge eller en vägtunnel, och genom att inkludera dessa så kallade dolda miljökostnader i den övergripande kalkylen får man en total kostnadsbild av en investering vilket underlättar eventuella kompromisser eller avvägningar i beslutsfattandet, säger Jimmy Yoler, projektledare SIS.

Organisationer kan också konsultera standarden vid miljömässiga kompensationer om en part ska kompenseras för ett ingrepp på miljön som en annan part åstadkommit, eller vid utformning av miljöskatter.

ISO 14008:2019 Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects

ISO 14008 publiceras som svensk standard inom kort på sis.se.

Fakta

Namn: ISO 14008 Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects

Innehåll: Krav- och vägledningsstandard för monetär värdering av miljöpåverkan; ett ramverk med definitioner, principer, tillvägagångssätt, metodval och rapporteringskrav. Standarden använder sig av begrepp från ISO 14001 Miljöledningssystem. 

Utvecklad av: Arbetsgruppen WG7 inom ISO-kommittén ISO TC 207/SC1

Initiativtagare, deltagare samt finansiärer: Swedish Life Cycle Center vid Chalmers, AB Volvo, Akzo Nobel, Vattenfall, SCA (nuvarande Essity), Nordiska Investeringsbanken, Energimyndigheten, VINNOVA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledning: SIS, Swedish Standards Institute

Nyckelord

Kontakter

Bengt SteenProfessor emeritus vid Chalmers högskola/Swedish Life Cycle Center och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram ISO 14008

bengt.steen@chalmers.se

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00http://www.sis.se

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Standardisering ska minska miljöpåverkan på textil9.9.2019 09:17:05 CESTPressmeddelande

Textil- och modebranschen står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhet. Idag återvinns bara 1 procent av all textil. Industrin har svårt att få tillgång till återvunnet material i stor skala och av rätt kvalitet till rätt pris. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, flera aktörer i textilbranschen och med bidrag från Naturvårdsverket tar SIS nu fram standarder för att säkra cirkulära flöden för textil- och modeindustrin.

Design ska passa alla – nu finns ny europeisk standard31.5.2019 09:46:27 CESTPressmeddelande

En ny standard för tillgänglighet genom universell utformning presenteras den 3 juni vid ett frukostseminarium på Svenska institutet för standarder. – Om inte användarmångfalden och människors varierande funktionalitet beaktas från början och i affärsstrategier kommer människor att utestängas och vi kommer vare sig nå målen i Agenda 2030 eller skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter, säger Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet och ordförande för det svenska deltagandet i framtagandet av standarden.

Ett sekel av standarder – nu får SIS nytt namn och utseende7.5.2019 09:21:21 CESTPressmeddelande

Den nästan 100-åriga svenska standardiseringsorganisationen SIS byter namn och visuell identitet. Förkortningen har hängt med sedan 1922 men namnet har ändrats flera gånger. – De senaste åren har vi moderniserat den svenska standardiseringsverksamheten, så nu fräschar vi också upp vårt utseende. Vi ändrar också vårt namn från Swedish Standards Institute till Svenska institutet för standarder så att vårt namn stämmer överens med förkortningen SIS, säger Thomas Idermark, vd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum