Norrköpings kommun

Bättre betygsstatistik än på fem år

Dela

Nu har betygen satts för elever i årskurs 9 i Norrköpings kommunala skolor. Den första preliminära sammanställningen pekar i en fortsatt positiv riktning för de tre resultatmåtten – meritvärde, gymnasiebehörighet samt uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Snittet för samtliga resultatmått ligger på högre nivåer än vad de gjort under den senaste femårsperioden.

– Det känns väldigt bra att vi går framåt när det gäller betygsresultaten, även om vi har ett fortsatt arbete framför oss. Det visar att arbetet med framgångsrika undervisningsmetoder och måluppfyllelse samt den gemensamma tron att alla barn och elever kan och vill lyckas, har betydelse. Nu gäller det att hänga i det goda arbetet. Vi ska skapa resultat, inte bara bli med dem, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

– Det är roligt när man får ett kvitto på att hårt arbete lönar sig och vi är jätteglada över att resultaten i Norrköpings skolor fortsätter att gå upp. Det här innebär dock inte att vi är nöjda utan vi kommer att fortsätta att jobba för att höja resultaten och öka likvärdigheten, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden. Vare sig resultaten går uppåt eller nedåt analyserar vi alltid statistiken noga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt skola.

Statistik 2019

Meritvärde
Meritvärdet har gått upp från 207 poäng höstterminen 2018 till 211 poäng höstterminen 2019. Både flickors och pojkars resultat ligger på högre nivåer och skillnaden mellan könen har minskat en aning. Vidare kan man se en uppgång för majoriteten av skolorna, samt så har skillnaderna mellan skolorna minskat.

Gymnasiebehörighet
Med nuvarande betyg uppnår 75 % av eleverna i år gymnasiebehörighet. Föregående år var motsvarande siffra 73 %. Både flickor och pojkar är i år i högre utsträckning behöriga till gymnasiet. Också här har majoriteten av skolorna förbättrat sig och skillnaden mellan skolorna har minskat.


Uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Närmare 64 % av eleverna uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande siffra för ett år sedan var 60 %. Det är flickorna som förbättrat sina resultat mest. Även inom detta område har majoriteten av skolorna haft en positiv utveckling, och skillnaderna mellan skolorna har minskat.

Höstterminsbetyg åk 9, Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Meritvärde

194

194

194

200

207

211

Gymnasiebehörighet

71%

70%

68%

70%

73%

75%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

58%

60%

55%

58%

60%

64%

Kontakt:
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-5812800

Kikki Liljeblad (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-6285928

_______________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 073-0201718

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum