Trafikverket

Bättre förutsättningar för cykelplanering

Dela

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.

Fotograf: johner.se/Maskot Bildbyrå AB
Fotograf: johner.se/Maskot Bildbyrå AB

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.


Rami Yones ordförande för Nationella cykelrådet. Foto: Eva Jonsson. 

–Temarapporten Cykelplanering i Sverige ger en aktuell beskrivning av hur cykelplaneringen fungerar. Den tar upp aktörernas olika ansvar och roller inom de olika planeringsnivåerna, kommunalt, regionalt och nationellt. Målet är att ge en bättre förståelse för hur vi genom samhällsplaneringen ger förutsättningarna för en ökad och säker cykeltrafik, vilka utmaningar vi har och hur vi genom samverkan kan skapa bättre förutsättningar, säger Rami Yones som är ordförande för Nationella cykelrådet och enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket.

Utmaningar och behov av förbättring
Temarapporten visar vilka styrkor och svagheter som finns inom det nuvarande Systemet för planering av cykelinfrastruktur. Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden:

Roller, ansvar och mål
- Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande
- Tydliga mål för styrning
- Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen

Planering av cykelinfrastruktur
- Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen
- Konkurrens om stadens yta
- Cykling i glesbefolkade områden
- Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper

Finansiering
- Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder
- Värdering av nyttor och brister
- Kommunal medfinansiering
- Höga kostnader och behov av förenklad planprocess

Lagar och regler
- Behov av uppdaterade regelverk
- Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse
- Krav på funktionellt samband

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet.

Läs mer i Temarapport - cykelplanering i Sverige 

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet, 010-124 15 50

Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Fotograf: johner.se/Maskot Bildbyrå AB
Fotograf: johner.se/Maskot Bildbyrå AB
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum