Solna stad

Bättre luft i Solna under 2020

Dela

Luftmätningarna från 2020 är klara och nu visar resultaten på en positiv utveckling för luftkvaliteten i Solna. Värdena från mätstationen på Råsundavägen möter kraven för miljökvalitetsnormerna och visar dessutom på en förbättring sedan 2019.

Solna stad mäter sedan 2019 halterna av partiklar (PM10 och PM2,5), kvävedioxid (NO2) och kväveoxid (NOx) med hjälp av en luftmätningsstation på Råsundavägen. Nu visar den data som har tagits fram på förbättringar i varje kategori jämfört med 2019. En stor del av förbättringen kan sannolikt förklaras av en minskad mängd trafik på grund av den pågående pandemin.

– Solna är en stad i tillväxt, och det är glädjande att vi fortsätter ta steg i rätt riktning för en hållbar stadsutveckling och bättre luftkvalitet, i enlighet med stadens ambitiösa klimatstrategi, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Det är glädjande att resultaten från luftmätningen visar på en positiv förändring. Arbetet med att minska föroreningar i luften fortsätter under året, till exempel genom att vi börjar med dammbindning som ett verktyg för att förbättra luftkvaliteten, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Budgetsatsning på ytterligare förbättringar

I budgeten för 2021 satsas ytterligare en miljon kronor för att förbättra luftkvaliteten. Bland annat kommer staden att jobba med så kallad dammbindning under dubbdäckssäsongen, tillsammans med mer sandupptagning och plantering av växtlighet nära stadens vägar. Vid dammbindning sprider man ut ämnet magnesiumklorid på gatorna som förhindrar dammet från att spridas i luften. Detta sker på nätterna för att gatornas underlag ska hinna torka innan rusningstid. Arbetet med dammbindning kommer att börja under mars månad och pågå fram till maj på de mer trafikerade gatorna i Solna.

Resultat för 2020 jämfört med 2019

PM10

Årsmedelvärdet var 11,6 μg/m³ och antal dygn över dygnsnormen var 3 st. För 2019 var årsmedelvärdet 17,2 μg/m³. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 40 μg/m³ och dygnsmedelvärden, max 35 dygn över 50 μg/m³, klarades med god marginal under kalenderåret.

PM2.5

Årsmedelvärdet var 4,9 μg/m³. För 2019 var årsmedelvärdet 6,0 μg/m.³ Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 25 μg/m³ klarades med god marginal. Även nedre utvärderingströskel 12 μg/m³ samt miljömålet för årsmedelvärde 10 μg/m³ och för dygnsmedelvärden, max 3 dygn över 25 μg/m³ klarades.

Kvävedioxid (NO2)

Årsmedelvärdet var 13,9 μg/m³ och inget dygnsmedelvärde över 60 μg/m³ uppmättes. För 2019 var årsmedelvärdet 17,8 μg/m³. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 40 μg/m³ och för dygnsmedelvärden, max 7 dygn över 60 μg/m³, klarades under kalenderåret. Även nedre utvärderingströskel för årsmedelvärden 26 μg/m³ och för dygnsmedelvärden, max 7 dygn över 36 μg/m³, klarades.

Kväveoxid (NOx)

Årsmedelvärdet var 30,9 μg/m³ och högsta timmedelvärdet var 459 μg/m³ inträffade den 20:e oktober. För 2019 var årsmedelvärdet 39,3 μg/m³. För NOx saknas föreskrifter med miljökvalitetsnorm och miljömål till skydd för människors hälsa.

Fortsatta mätningar behövs för framtida analyser

2020 var inte ett år som alla andra. Den pågående pandemin innebar att trafiken i hela Stockholm minskade, och därför minskade också utsläppen från trafiken. I Solna stad gjordes inga trafikflödesmätningar för 2020, men det är sannolikt att den minskade trafikmängden har bidragit till de minskade utsläppen. För att vara säker på att luftkvalitetsnormerna inte överskrids på lång sikt rekommenderar Naturvårdsverket att fem år med mätningar ska användas för att se över luftkvaliteten och hur den utvecklar sig.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum