Försäkringskassan

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

Dela

Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera om myndigheten ska bli skyldig enligt lag att anmäla till kommunen om en person som har haft assistansersättning får den indragen.

Analysen som nu är klar visar att den skyldighet som Försäkringskassan har i nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Försäkringskassan ska informera kommunen om beslut om assistansersättning. Däremot behöver Försäkringskassan se över rutinerna för detta.

– Det är viktigt för oss att de personer som lämnar den statliga assistansersättningen inte hamnar mellan stolarna, utan att överlämningen till kommunen blir så bra som möjligt så att personen kan ansöka om kommunalt stöd. Den här rapportens analys har gett oss bra inspel till vad som funkar och inte funkar vid överlämningen till kommunerna. Vi kommer att se över rutinerna under hösten, bland annat kan man tänka sig att kommunerna får mer information än vad de får idag. Våra beslutsmotiveringar är något som exempelvis kan underlätta i LSS-handläggningen som kommunen gör, säger Marie Axelsson, chef för Försäkringskassans avdelning för Funktionsnedsättning.

Kommunen ansvarar för det stöd som finns till personer med funktionsnedsättning och som regleras enligt LSS eller i Socialtjänstlagen. För LSS insatsen personlig assistans delar kommunerna ansvaret med Försäkringskassan.

Eftersom kommunerna organiserar sin LSS-handläggning på olika vis i hela landet kommer Försäkringskassan att se över rutinerna på lokal nivå.

Rapporten finns att läsa här: Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

Insatser från Försäkringskassan och kommuner

FAKTA: Indragen assistans

När en person har haft assistansersättning i två år omprövar Försäkringskassan rätten till ersättning för att se om det skett någon förändring i behoven. De flesta tvåårsomprövningar leder till att timantalet är oförändrat eller att mottagaren ansöker om och beviljas fler timmar. En del får dock minskat antal timmar och för andra dras ersättningen helt in.

Anledningen till att assistansersättningen dras in vid en tvåårsomprövning kan vara att Försäkringskassan bedömer att de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Det kan också vara att personen inte längre ingår i någon av de grupper som enligt lag har rätt till assistans.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Fördjupad information om assistansersättningen: https://www.forsakringskassan.se/rattentillassistans

Nyckelord

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum