NTF

Bättre vägunderhåll skulle ge fler vintercyklister

Dela

Vi har redan sett nätter och dagar där temperaturen krupit ner under nollan i stora delar av landet. Nu är snart snön och halkan här. Just i år, när samhället avråder från att åka kollektivt och rekommenderar fysisk distansering för att minska smittspridningen av Covid-19, är det viktigare än någonsin att skapa förutsättningar för säker ökad cykling även under årets kallare månader.

I första hand handlar det om bättre vägunderhåll men alla trafikanter behöver visa varandra ökad hänsyn och motorfordonens hastigheter måste anpassas utifrån väglag. Fler cyklister ställer även högre krav på trafikmiljöns utformning och det behövs bättre information kring och tillgång till utrustning för vintercykling.

Om snöröjning och halkbekämpning var bättre på de cykelbanor och vägar där de cyklar så skulle sex av tio cyklister cykla mer under vinterhalvåret. Detta framkom när NTF frågade över 800 cyklister om hur de ser på vintercykling.

Ungefär hälften av cyklisterna svarar att de är nöjda eller ganska nöjda med underhållet och vintercykling beskrivs som något roligt och hälsosamt som gör en pigg. Samtidigt vittnar många om snöslask som tillåts frysa till ojämnheter och höga snövallar som gör cykelbanorna oframkomliga vintertid. När cyklister på grund av dåligt underhåll tvingas ut i vägbanan för motortrafik ställer det vintertid stora krav på visad hänsyn och hastighetsefterlevnad bland bilister.

Fyra av tio svarar att de är mindre nöjda eller direkt missnöjda med underhållet. Undersökningen visar också att de cyklister som i huvudsak cyklar på uppvärmda eller sopsaltade cykelbanor är nöjdare med underhållet än de som cyklar på banor som plogas och sandas. Samtidigt lyfter flera att sopsaltning sliter på cykeln.

-Att så många som 60 procent av Sveriges cyklister skulle cykla mer om de fick förutsättningar att göra det på ett säkrare sätt är otroligt viktig kunskap för samhället. Inte bara i år när vi på grund av rådande smittskyddsrekommendationer behöver hålla distans och avråds från kollektivt resande, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Årligen skadas 2 000 cyklister allvarligt i trafiken, varav 80 procent i singelolyckor. Brister i drift, underhåll och vägutformning är en bidragande orsak i cirka 60 procent av singelolyckorna. Genom en förbättrad drift och ett bättre underhåll främjas både säker och ökad cykling. Det nationella trafiksäkerhetsmålet är att 70 procent av kommunerna ska ha god kvalitet på underhållet av prioriterade cykelvägar år 2020. Resultat från enkäter utskickade till kommuner med fler än 40 000 invånare 2019/20 visar att 19 procent bedömdes ha god kvalitet, 24 procent hade mindre god kvalitet och 57 procent hade låg kvalitet på drift och underhåll av prioriterade cykelvägar.

-Det är naturligtvis en fråga om hur man kommunalt prioriterar bland sina kostnader, men vi skulle gärna se att man tog tillfället i akt och verkligen satsade på cyklisterna i år. Säker ökad cykling var redan innan pandemin ett väldigt viktigt och utpekat mål både med hänsyn till nationella trafiksäkerhetsmål och internationella hållbarhetsmål, säger Marie Nordén.

Kontaktperson:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF - 0702 215 965

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

NTF
NTF
Skytteholmsvägen 2, 1 trp
171 44 Solna

https://ntf.se/

Följ NTF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTF

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!1.7.2021 07:40:17 CEST | Pressmeddelande

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och antalet allvarligt skadade med 10 procent under det tredje kvartalet jämfört med resten av året. Det beror oftast på att hastigheten är högre när olyckan väl inträffar och att det är fler oskyddade trafikanter ute. Vägarna är fina och många har bråttom till sitt resmål. Trafikintensiteten är hög och många kör längre än vad de är vana vid och blir trötta. Bilen är också tyngre lastad än vad den vanligtvis är.

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare17.6.2021 08:03:05 CEST | Pressmeddelande

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon. Det beror delvis på att vi har en åldrande befolkning där ett ökat behov medför att antalet fordon blir fler. Men det beror sannolikt också på brister i utbildningen vid förskrivningen av fordonet och avsaknaden på utbildningskrav vid privatköp.

Alla kan påverka trafiksäkerheten…31.3.2021 15:17:00 CEST | Pressmeddelande

Lagom till påsk lanserar NTF kampanjen ”Hur kan du bidra?”. Tanken är att alla kan göra något när det gäller trafiksäkerheten. Det behöver inte kosta något eller vara väldigt svårt men kan betyda jättemycket - både för din egen säkerhet, andras säker och samhället i stort. Kampanjen går ut på att man lovar att försöka bidra utifrån sina egna förutsättningar, och belöningen blir en säkrare trafik för alla.

Ny rekommendation för bilbarnstolars livslängd29.1.2021 07:31:00 CET | Pressmeddelande

Det är svårt att veta hur länge man kan använda en bilbarnstol. Stolen är en del av ett säkerhetssystem som måste fungera. Samtidigt är produkten dyr i inköp och om den kasseras för tidigt är det slöseri med jordens resurser. Hur vet man när en bilbarnstol måste bytas ut och vad kan man göra för att påverka en bilbarnstols livslängd? Idag lanseras den första gemensamma svenska rekommendationen av nationella expertgruppen SIS/TK 242 för barnsäkerhet i bil .

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum