Trafikverket

Bättre vandringsvägar för fiskarna i Bräcke

Dela

Snart kan fiskarna i Bräcke vandra bättre. För att ge fiskarna fria vandringsvägar, som gör att de kan sprida och fortplanta sig, byter Trafikverket ut fyra gamla vägtrummor till miljöanpassade.

Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken

I sommar byter Trafikverket ut fyra gamla vägtrummor i Bräcke kommun till nya miljöanpassade trummor. För att vattenlevande djur ska få gynnsamma miljöer skapar Trafikverket så kallade faunapassager i vatten. Det innebär bland annat att fiskarna får fria vandringsvägar för att kunna sprida och fortplanta sig.

- Vattendrag utgör ekologiska korridorer i landskapet. Fiskar vandrar mellan lek- uppväxt- och födoområden och är beroende av att kunna röra sig längs vattendragen, säger Ove Eriksson, miljöspecialist på Trafikverket.

 

Byter ut vägtrummor i Bräcke kommun för att skapa fria vandringsvägar

På följande platser ska vägtrummor bytas ut i sommar:

  • Väg 709, Vildsjöbäcken mot Bensjöån (20–27 juni)
  • Väg 546, Kvarnbäcken (5–8 juli)
  • Väg 709 Vildsjöbäcken mot Bensjöån (8–15 augusti)
  • Väg 709, Stormyrdalsbäcken (8–15 augusti)

Bygger tillfälliga vägar i närheten av arbetet
Vägarna stängs av för trafik under arbetsperioden. Tillfälliga vägar byggs bredvid de befintliga vägarna.
Anledningen till att vägarna stängs av är dels för att arbetena blir mer effektiva, kan avslutas fortare, och dels för att säkra arbetsmiljön för de som åtgärdar vandringshindren. Skyltar som vägleder trafiken kommer att finnas vid de aktuella arbetena.

Tiderna för arbetena kan ändras. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information närmare arbetsperioden: Vägarbeten i Bräcke i realtid: Väg - www.trafikverket.se

 

Faunapassager i vatten

En faunapassage är till exempel en vägtrumma under väg eller bro som gör att vattenlevande djur kan passera en väg. Bristande faunapassager i vatten skapar vandringshinder och leder till problem för fiskar och andra vattenlevande organismer som nyttjar vattendraget.

Exempel på vandringshinder är utloppsfall från trummor, gamla dammar i vattendraget eller för hög vattenhastighet i passagen. Hinder i vattensystemet påverkar transporten av näringsämnen, sediment och organiskt material, vilket i sin tur påverkar ekosystemet såväl uppströms som nedströms. Vandrande fisk som till exempel öring påverkas negativt då de inte kan nå sina lekområden längre upp i vattensystemet. 

Kontakter

Leif Flink, projektledare, Trafikverket, 010-123 93 30
Ove Eriksson, miljöspecialist, Trafikverket, 010-123 92 28
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Ladda ned bild
Exempel vägtrumma inlopp  innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum