Röda korset

Bättre vård behövs för krigsskadade och torterade i Region Jönköping

Dela

Röda Korset släpper idag en rapport som ger en bild av hur vården för personer som utsatts för trauma och tortyr ser ut i Region Jönköping. Undersökningen visar att många inte får den vård de behöver och är berättigade till.

Flyktfåglarna är ett program som utvecklats på Röda Korsets behandlingscenter och som är till för barn 7-12 år som har utsatts för egna trauman eller lever med anhöriga som är traumatiserade. Foto: Marie Sparreus.
Flyktfåglarna är ett program som utvecklats på Röda Korsets behandlingscenter och som är till för barn 7-12 år som har utsatts för egna trauman eller lever med anhöriga som är traumatiserade. Foto: Marie Sparreus.

Rapportens resultat visar att trots att många goda insatser görs så råder en strukturell resurs- och kompetensbrist i Region Jönköping som måste adresseras. Det behövs utbildningsinsatser för personalen, både för att de ska kunna behandla men också för att de ska kunna identifiera personer som lider av trauman. Vården behöver också bli mer tillgänglig.

– Vi har under flera år sett ett behov i regionen av bättre vård för personer som genomlidit tortyr och andra trauman från krig och konflikt. I dagsläget behöver personer ofta åka till Skövde eller Norrköping för att få den vård de behöver. Det innebär en resa på uppemot fyra timmar tur och retur. Det är inte rimligt att personer ska behöva åka så långt efter en tuff samtalssession. Det blir även ett hinder för många som jobbar heltid eller går i skola, som har barn, som inte har tillgång till bil eller om ekonomin sätter hinder, säger Peter Gustafsson, ordförande i Jönköpings rödakorskretsstyrelse.

Av de 54 enkätsvaren som rapporten bygger på uttrycker majoriteten av de som svarat att de upplever att målgruppen inte får den hjälp de behöver, eller enbart ibland får den hjälp de behöver. Det är allvarligt då det handlar om personer som har utsatts för ett svårt lidande och som behöver hjälp för att kunna leva ett fungerande liv.

– Den här typen av upplevelser leder ofta till psykisk och fysisk ohälsa, inklusive psykiatriska diagnoser såsom post-traumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Det är därför oerhört viktigt att de som har utsatts för tortyr och annat trauma får den vård de behöver, säger Sara Fridlund, biträdande avdelningschef på Röda Korsets avdelning för Hälsa och vård.

En studie från 2016 genomförd av Röda Korsets Högskola visade att 30 procent av nyanlända från Syrien som ingick i studien hade symptom som överensstämmer med PTSD. Denna siffra var ännu högre bland asylsökande från Eritrea och Somalia.

 Röda Korsets rekommendationer till region Jönköping:

  1. Undersök möjligheterna att inrätta ett multidisciplinärt behandlingsteam i Region Jönköping för behandling av personer som lider av trauman från tortyr, krig och flykt. Teamet kan verka som ett komplement till den befintliga vården samt som kunskapskälla och utbildningsresurs.
  2. Säkerställ utbildningsinsatser till regionens hälso- och sjukvårdspersonal med fokus på utbildningar i trauma och tortyr samt tillgång till vård för papperslösa och asylsökande. Se över interna riktlinjer och stöd till hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller tillgång till vård för asylsökande och papperslösa, för att säkerställa att personal har stöd och underlag för att fatta korrekta beslut om vård.

Läs hela rapporten på Röda Korsets hemsida.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flyktfåglarna är ett program som utvecklats på Röda Korsets behandlingscenter och som är till för barn 7-12 år som har utsatts för egna trauman eller lever med anhöriga som är traumatiserade. Foto: Marie Sparreus.
Flyktfåglarna är ett program som utvecklats på Röda Korsets behandlingscenter och som är till för barn 7-12 år som har utsatts för egna trauman eller lever med anhöriga som är traumatiserade. Foto: Marie Sparreus.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Röda Korset kraftsamlar för medmänsklighet och ökad krisberedskap31.5.2021 12:33:13 CEST | Pressmeddelande

I går söndag avslutades Svenska Röda Korsets Riksstämma. Stämman valde Anna Hägg-Sjöquist till ny ordförande. Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild de som befinner sig på flykt.

Våra allra mest utsatta har rätt till bättre skydd i kriser27.5.2021 10:01:31 CEST | Pressmeddelande

Coronapandemin har blixtbelyst att redan utsatta grupper drabbas hårdare. Pandemin har visat på brister i samhällets förmåga att ta hand om människor som drabbas vid allvarliga kriser. Konferensen Röda Korset forum 2021: Lära i krisen vill belysa dessa skillnader. Detta för att skapa lärdomar och dialog mellan krisberedskapsorganisationer och samhällets sociala aktörer. Heldagskonferensen äger rum den 9 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum